Etsinnässä Suomen Vastuullisin tuote - Vinkkaa meille tuote!

Ostavastuullisesti.fi
ja vastuullisuus

Vastuullisuus ja kestävä elämä käsitteinä tarkoittavat ihmisille eri asioita. Vain harva voi nykyaikana elää kuluttamatta mitään. Tarve sille, että kulutamme ja elämme kestävämmin on suuri. Tässä viidakossa voi kuitenkin olla vaikeaa tietää mitä todella tulisi valita.

Ostavastuullisesti.fi-sivustolla lähestymme vastuullisuutta ihmisten jokapäiväisten tarpeiden ja myös halujen pohjalta. Siksi sivustolle on kuratoitu nimenomaan tuotteita ja palveluita – sitä valikoimaa, jonka joukosta valintoja teemme. 

Me olemme päättäneet luottaa alan asiantuntijoihin, jotka ovat tutkineet ja perehtyneet vastuullisuuteen eri näkökulmista jo kauan. Heistä on koottu Vastuullisuuspaneeli, joka kuratoi eli valitsee kaikki sivustolla esiteltävät tuotteet ja palvelut. He mahdollistavat sen, että me voimme luottaa näiden valintojen olevan aidosti kestävämpiä.

Mikä on se seuraava pieni muutos, jota sinä voisit koettaa arjessasi?

Vastuullisuuspaneeli

Vastuullisuuspaneeli on kuudestä riippumattomasta asiantuntijasta koostuva ryhmä, joka kuratoi sivustolle tulevat tuotteet ja palvelut. Asiantuntijat eivät työskentele sivustoa ylläpitävässä yrityksessä eivätkä saa työstään rahallista korvausta. 

Vastuullisuuspaneeli on koottu avuksi ihmisille, jotta jokapäiväisten valintojen tekeminen olisi helpompaa. Tietoa vastuullisuudesta on saatavilla, mutta se on usein ripoteltu moniin eri lähteisiin ja sen koostaminen sekä ajantasaisuuden varmistaminen on arjen keskellä työlästä. Vastuullisuuspaneelin jäsenet ovat kestävän tuotannon ja kulutuksen eri osa-alueiden pitkän linjan asiantuntijoita.

Minna Halme (KTT) on vastuulliseen liiketoimintaan erikoistunut johtamisen professori Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Aalto yliopiston kestävän kehityksen keskuksen, Aalto Sustainability Hubin johtaja. Hän on työskennellyt vastuullisen liiketoiminnan parissa vuodesta 1990 Suomessa, Ruotsissa Lundin yliopiston Kansainvälisessä Ympäristötalouden Instituutissa ja Yhdysvalloissa Georgetownin yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat vastuullinen liiketoiminta, ekologista ja sosiaalista kestävää kehitystä edistävät liiketoiminnan innovaatiot ja yritysvastuun yhteiskunnalliset vaikutukset.

Jyri Seppälä (TkT, professori) on Suomen Ympäristökeskuksen kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja. Hän on tehnyt tieteellisen työnsä tuotteiden ja palveluiden elinkaariarviointien parissa, erilaisia tuotanto- ja kulutussektorien ilmasto- ja kestävyystarkasteluja johtaen. Seppälä on ollut lukuisten laajojen hankkeiden vastuullinen johtaja ja osallistunut erilaisiin lainsäädännön valmistelua tai toimeenpanoa tukeviin työryhmiin sekä tuottanut näihin tarvittavaa tausta-aineistoa. Hän on myös Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen vastuullinen johtaja.

Markus Terho (DI, projektijohtaja) on työskennellyt kestävän kehityksen alan johtavissa tehtävissä jo vuosikymmenten ajan. Sitran Kestävä arki -projektin vetäjänä hän innostaa suomalaisia tekemään kestäviä valintoja arjessaan sekä auttaa kestäviä kuluttajatuotteita ja -palveluita kehittäneitä yrityksiä kasvamaan erilaisten kokeilujen kautta. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.

Antti Majava (KuM, tohtorikandidaatti) työskentelee ympäristö- ja resurssikriisien vaikutuksia tutkivassa BIOS -tutkimusyksikössä ja valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston monitieteisen  ympäristötutkimuksen tohtoriohjelmassa. Hän on valmistunut Kuvataideakatemiasta 2008 ja on yksi ekologisia kysymyksiä sekä tieteen ja taiteen näkökulmia yhdistävän Mustarinda-seuran perustajajäsenistä. Majava on työskennellyt yli 15 vuoden ajan asiantuntijana energia- ja metsäsektoreilla. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat uusien luontosuhteiden rakentuminen, metsien monimuotoisuuden vaaliminen, kokeilevat energian tuotannon muodot ja kulttuurinen muutos kohti kulutusyhteiskunnan jälkeistä aikakautta.

Mikko Mönkkönen (FT, professori) on soveltavan ekologian professori ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Jyväskylän yliopistossa. Hänen erityinen kiinnostuksen kohde ja tutkimusala on luonnonvarojen käytön kestävyys. Mönkkönen johtaa myös kansainvälistä monitieteistä tutkimusryhmää Boreal Ecosystems Research Group (BERG), jonka tavoitteena on tunnistaa luontoympäristön ekologisia, taloudellisia ja toiminnallisia arvot paremman suunnittelun ja päätöksenteon edistämiseksi.

Vastuullisuuskuratointi

Vastuullisuuspaneeli punnitsee jokaisen tuotteen tai palvelun kohdalla, mahdollistaako se kestävämpää elämää ja onko se kestävämpi valinta suhteessa verrokkeihin saman tuotekategorian tai tarpeen osalta. Kuratoidessaan paneeli käy keskustellen läpi, kuinka tuotteessa tai palvelussa toteutuvat esimerkiksi seuraavat näkökulmat:

Ikonit_ilmaston_muutoksen_torjunta
Ilmastonmuutoksen torjunta
Ikonit_tyontekijoiden_oikeuksien_kunnioittaminen
Työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen​
Ikonit_hyvan_liiketoiminnan
Hyvän liiketoimintaetiikan noudattaminen
Ikonit_ilmaston_muutoksen_torjunta
Ilmastonmuutoksen torjunta
Ikonit_tyontekijoiden_oikeuksien_kunnioittaminen
Työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen​
Ikonit_hyvan_liiketoiminnan
Hyvän liiketoimintaetiikan noudattaminen
Ikonit_ymparistojalanjalki
Ympäristöjalanjäljen vähentäminen
Ikonit_ihmisoikeudet
Ihmisoikeuksien toteutuminen
Ikonit_kotimaisuus_lahituotanto
Kotimaisuus / lähituotanto
Ikonit_ymparistojalanjalki
Ympäristöjalanjäljen vähentäminen
Ikonit_ihmisoikeudet
Ihmisoikeuksien toteutuminen
Ikonit_kotimaisuus_lahituotanto
Kotimaisuus / lähituotanto

Kuratointi poikkeaa sertifiointijärjestelmistä siten, että tarkkoja kriteereitä tuotekategorioille ei ole, vaan jokainen tuote tai palvelu punnitaan omana tapauksenaan. Hyväksynnän jälkeen kuratointi on voimassa aina vuoden kerrallaan. Määräaikaisuus mahdollistaa sen, että valikoima pysyy aina ajankohtaisena. Tarjonta kehittyy jatkuvasti kestävämpään suuntaan, ja se mitä emme voi saada tuotettua kestävästi vielä tänään, saattaa olla mahdollista jo ensi vuonna.

Kuratointiprosessi lähtee aina liikkeelle hakemuksesta. Tuotteensa mukaan sivustolle haluava yritys toimittaa Vastuullisuuspaneelille hakemuksen, jossa kerrotaan tarkemmin tuotteen tai palvelun ominaisuuksista ja vastuullisuudesta. 

Lue myös Vastuullisuuspaneelin puheenjohtajan Minna Halmeen artikkeli ”Miten kuratoimme”

Kuratoinnin tulosta ei voi ostaa

Kuratointi on täysin riippumaton prosessi, eikä hyväksyttyä kuratointia voi ostaa. Sivustolla esitellään ainoastaan sellaisia tuotteita tai palveluita, jotka ovat läpäisseet Vastuullisuuspaneelin tarkastelun. 

Kuratointi on aina luottamuksellinen, joten emme julkaise tietoa niistä tuotteista tai palveluista, joita ei ole hyväksytty. Tällaisten tuotteiden tai palveluiden tuottajia kannustamme kehittämään tuotantoa ja ominaisuuksia kestävämmiksi.

Miksi suosikkituotteeni ei ole sivustolla, vaikka sen pitäisi olla vastuullinen?

Sivustolla esiteltävät tuotteet ja palvelut tulevat sivustolle aina niitä edustavan yrityksen tai yhteisön aloitteesta. Mikäli toivot, että joku tuote tai palvelu kuratoidaan, voit ehdottaa sitä meille täällä. Olemme yhteydessä tuotteen tai palvelun edustajaan ja kerromme toiveestasi!

Mikä tekee tuotteesta tai palvelusta kestävämmän valinnan?

Vastuullisuuspaneeli lähestyy kestävämpää elämäntapaa ja valintoja suhteellisen vastuullisuuden näkökulmasta. Suhteellisella vastuullisuudella tarkoitamme sitä, että tarjolla olevien vaihtoehtojen joukosta valitsemme sellaisen tuotteen tai palvelun, jolla voimme täyttää jonkin tietyn tarpeen hieman kestävämmin. 

Otetaan esimerkiksi viikonloppuloma. Sinulla on tarve rentoutua, vaihtaa maisemaa tai ehkä vain nähdä jotain uutta. Lennätkö Berliiniin, matkustatko junalla Lappiin vai jäätkö viettämään staycationia kotikaupunkiisi? Luultavasti voit rakentaa unohtumattoman viikonlopun kaikilla näistä tavoista, mutta niiden ilmastovaikutukset ovat erilaiset.

Toinen oiva esimerkki on valinta, jonka voit tehdä lautasellasi – nimittäin aterian lisuke. Valitsetko riisiä, perunaa vai kenties kaura-ateriajyviä? Kaikki näistä vastaavat samaan tarpeeseen, mutta kestävyyden kannalta ne ovat erilaisia.

Kun tarjonta muuttuu kestävämmäksi, myös kuratoinnin tulos voi muuttua. Se mikä on tällä hetkellä kestävämpi valinta, ei välttämättä ole sitä enää kahden vuoden kuluttua. Silloin tarjolla voi olla aivan uusia, vielä kestävämpiä valintoja.