Etsinnässä Suomen Vastuullisin tuote - Vinkkaa meille tuote!

Vastuulliset valinnat muokkaavat maailmaa

Uskomme, että yhdessä voimme muuttaa elämäntapaamme kestävämmäksi. Muutokseen tarvitaan kaikkien panosta: tutkimustietoa, päättäjien tahtotilaa, vastuullisia yrityksiä ja yhteisöjä sekä kestävämpiä valintoja tekeviä ihmisiä – eli juuri sinua.

Vastuulliset valinnat eivät kuitenkaan ole aina helppoja. Tästä syystä on perustettu ostavastuullisesti.fi – sivusto, joka esittelee kestäviä tuotteita ja palveluita sekä tarjoaa tietoa ja inspiraatiota kestävän arjen tueksi.

Yhdessä voimme luoda kestävämpää tapaa kuluttaa ja vaikuttaa valintojemme kautta positiivisesti ilmastoon, ympäristöön ja sosiaalisen vastuun toteutumiseen!

Mitä on vastuullisuus?

Vastuullisuus ja kestävä elämä käsitteinä tarkoittavat ihmisille eri asioita. Vain harva voi nykyaikana elää kuluttamatta mitään. Tarve sille, että kulutamme ja elämme kestävämmin on kuitenkin suuri, mutta viherpesun viidakossa voi olla vaikeaa tietää mitä todella tulisi valita.

Kestävään elämäntapaan liittyy olennaisesti se, että vältämme turhaa kuluttamista. Tällä hetkellä vallalla on vahvasti kertakäyttökulttuuri – tuotamme valtavasti materiaalia jota käytämme hyvin lyhyen aikaa ja heitämme sitten pois. Kestävää kuluttamista on se, että ostamme harkiten ja pidämme huolta tavaroistamme ja mahdollisuuksien mukaan uutta ostaessa valitsemme vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Uuden ostamisen sijaan voi myös hyödyntää erilaisia palveluita!

Vastuulliset tuotteet ja palvelut on tuotettu ekologisesti kestävästi ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta kunnioittaen. Vastuullisuuteen löytyy monia sertifikaatteja, mutta ne useimmiten ottavat huomioon vain rajatut vastuullisuuden näkökulmat. Tästä johtuen olemme päättäneet luottaa alan asiantuntijoihin, jotka ovat tutkineet ja perehtyneet vastuullisuuteen eri näkökulmista jo kauan. Heistä koottu Vastuullisuuspaneeli valitsee kaikki sivustolla esiteltävät tuotteet ja palvelut. He mahdollistavat, että me voimme luottaa näiden valintojen olevan aidosti kestävämpiä.

Vastuullisuuspaneeli lähestyy kestävämpää elämäntapaa ja vastuullisempia valintoja suhteellisen vastuullisuuden näkökulmasta. Suhteellisella vastuullisuudella tarkoitetaan sitä, että tarjolla olevien vaihtoehtojen joukosta valitsemme sellaisen tuotteen tai palvelun, jolla voimme täyttää jonkin tietyn tarpeen kestävämmin. 

Esimerkki: Kun pohdit ateriallesi maukasta lisuketta, valitsetko riisiä, perunaa tai kentien ohrasuurimoita?

Kaikki näistä vaihtoehdoista vastaavat samaan tarpeeseen, mutta vaikutukset niin ympäristön kuin sosiaalisen vastuun näkökulmasta ovat hyvin erilaiset.

Miten ostavastuullisesti.fi -sivuston tuotteet ja palvelut on valikoitu?

Vastuullisuuspaneeli punnitsee jokaisen tuotteen tai palvelun kohdalla, mahdollistaako se kestävämpää elämää ja onko se kestävämpi valinta suhteessa verrokkeihin saman tuotekategorian tai tarpeen osalta. Paneeli arvioi, kuinka tuotteessa tai palvelussa toteutuvat esimerkiksi seuraavat näkökulmat:

Ilmaston­muutoksen torjunta
Ympäristö­jalanjäljen vähentäminen
Kiertotalouden edistäminen
Biodiversiteetti
Ihmisarvon mukainen työ
Veden käyttö
Ihmisoikeuk­sien toteutumi­nen
Hyvän liiketoiminta­etiikan noudatta­minen​
Kestävän kuluttajuuden mahdollistaminen

Vastuullisuuspaneelin arviointi poikkeaa sertifiointijärjestelmistä siten, että määrällisiä kriteereitä tuotekategorioille ei ole, vaan jokainen tuote tai palvelu punnitaan omana tapauksenaan. Hyväksynnän jälkeen paikka sivustolla on voimassa aina vuoden kerrallaan, jolla mahdollistamme sen että valikoima pysyy aina ajankohtaisena ja edustaa tämän hetken vastuullisimpia valintoja.

Arviointi lähtee liikkeelle hakemuksesta. Tuotteensa mukaan sivustolle haluava yritys toimittaa Vastuullisuuspaneelille hakemuksen, jossa kerrotaan tarkemmin tuotteen tai palvelun ominaisuuksista ja vastuullisuudesta. Vastuullisuusarvioinnit perustuvat yritysten antamaan tai julkisista lähteistä saatavilla olevaan tietoon.

Arviointi on täysin riippumaton prosessi, eikä hyväksyttyä kuratointia voi ostaa. Sivustolla esitellään ainoastaan sellaisia tuotteita tai palveluita, jotka ovat läpäisseet Vastuullisuuspaneelin tarkastelun. Arviointi tehdään luottamuksellisesti, joten emme julkaise tietoa niistä tuotteista tai palveluista, joita ei ole hyväksytty mukaan sivustolle. Tällaisten tuotteiden tai palveluiden tuottajia kannustamme kehittämään tuotantoa ja ominaisuuksia kestävämmiksi.

Vastuullisuuspaneeli

Vastuullisuuspaneeli on koottu avuksi ihmisille, jotta jokapäiväisten valintojen tekeminen olisi helpompaa. Tietoa vastuullisuudesta on saatavilla, mutta se on usein ripoteltu moniin eri lähteisiin ja sen koostaminen sekä ajantasaisuuden varmistaminen on työlästä. Vastuullisuuspaneelin jäsenet ovat kestävän tuotannon ja kulutuksen eri osa-alueiden pitkän linjan asiantuntijoita. Panelistit eivät työskentele sivustoa ylläpitävässä yrityksessä eivätkä saa työstään rahallista korvausta. 

Minna Halme (KTT) on vastuulliseen liiketoimintaan erikoistunut johtamisen professori Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Aalto yliopiston kestävän kehityksen keskuksen, Aalto Sustainability Hubin johtaja. Hän on työskennellyt vastuullisen liiketoiminnan parissa vuodesta 1990 Suomessa, Ruotsissa Lundin yliopiston Kansainvälisessä Ympäristötalouden Instituutissa ja Yhdysvalloissa Georgetownin yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat vastuullinen liiketoiminta, ekologista ja sosiaalista kestävää kehitystä edistävät liiketoiminnan innovaatiot ja yritysvastuun yhteiskunnalliset vaikutukset.

Jyri Seppälä (TkT, professori) on Suomen Ympäristökeskuksen kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja. Hän on tehnyt tieteellisen työnsä tuotteiden ja palveluiden elinkaariarviointien parissa, erilaisia tuotanto- ja kulutussektorien ilmasto- ja kestävyystarkasteluja johtaen. Seppälä on ollut lukuisten laajojen hankkeiden vastuullinen johtaja ja osallistunut erilaisiin lainsäädännön valmistelua tai toimeenpanoa tukeviin työryhmiin sekä tuottanut näihin tarvittavaa tausta-aineistoa. Hän on myös Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen vastuullinen johtaja.

Markus Terho (DI, projektijohtaja) on työskennellyt kestävän kehityksen alan johtavissa tehtävissä jo vuosikymmenten ajan. Sitran Kestävä arki -projektin vetäjänä hän innostaa suomalaisia tekemään kestäviä valintoja arjessaan sekä auttaa kestäviä kuluttajatuotteita ja -palveluita kehittäneitä yrityksiä kasvamaan erilaisten kokeilujen kautta. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.

Antti Majava (KuM, tohtorikandidaatti) työskentelee ympäristö- ja resurssikriisien vaikutuksia tutkivassa BIOS -tutkimusyksikössä ja valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston monitieteisen  ympäristötutkimuksen tohtoriohjelmassa. Hän on valmistunut Kuvataideakatemiasta 2008 ja on yksi ekologisia kysymyksiä sekä tieteen ja taiteen näkökulmia yhdistävän Mustarinda-seuran perustajajäsenistä. Majava on työskennellyt yli 15 vuoden ajan asiantuntijana energia- ja metsäsektoreilla. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat uusien luontosuhteiden rakentuminen, metsien monimuotoisuuden vaaliminen, kokeilevat energian tuotannon muodot ja kulttuurinen muutos kohti kulutusyhteiskunnan jälkeistä aikakautta.

Mikko Mönkkönen (FT, professori) on soveltavan ekologian professori ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Jyväskylän yliopistossa. Hänen erityinen kiinnostuksen kohde ja tutkimusala on luonnonvarojen käytön kestävyys. Mönkkönen johtaa myös kansainvälistä monitieteistä tutkimusryhmää Boreal Ecosystems Research Group (BERG), jonka tavoitteena on tunnistaa luontoympäristön ekologisia, taloudellisia ja toiminnallisia arvot paremman suunnittelun ja päätöksenteon edistämiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Ostavastuullisesti.fi -sivusto on tarkoitettu tuomaan helpotusta arkisten valintojen ja ostopäätösten tekemiseen. Riippumattomat asiantuntijat ovat kuratoineet kaikki sivustolla nähtävät tuotteet ja palvelut, jotta sinun ei tarvitse olla itse asiantuntija. Vastuullisten tuotteiden ja palveluiden lisäksi löydät sivustolta vinkkejä kestävämpään elämäntapaan.

Tuotteet ja palvelut valitaan sivustolle riippumattomista asiantuntijoista kootun raadin eli Vastuullisuuspaneelin kuratoinnin perusteella. Kuratointia ei tehdä koko tarjolla olevasta markkinasta, vaan aina hakemuksen perusteella. Kuratointiin voi hakea mikä tahansa kuluttajatuotteita tai -palveluita myyvä taho.

Voit tutustua kuratointiin tarkemmin täällä.

Vastuullisuuspaneeli on riippumattomista asiantuntijoista koostuva raati, joka kuratoi eli valitsee Ostavastuullisesti.fi -sivustolle tulevat tuotteet ja palvelut. Asiantuntijapaneeli ei työskentele sivustoa ylläpitävässä yrityksessä eikä saa työstään rahallista korvausta.

Voit tutustua Vastuullisuuspaneeliin ja sen työhön tarkemmin täällä.

Kuratointi tarkoittaa valintaprosessia, jossa Vastuullisuuspaneeli arvioi mahdollistaako tuote tai palvelu kestävää elämäntapaa. Kuratointi tehdään tuotteen tai palvelun valmistajan, myyjän, toimittajan tai esimerkiksi maahantuojan toimittaman hakemuksen perusteella. Vastuullisuusarvioinnit perustuvat yritysten antamaan tai julkisista lähteistä saatavilla olevaan tietoon. Hakemuksessa tulee esitellä tuotteen tai palvelun keskeiset vastuullisuusominaisuudet. Kuratointi tehdään aina vuodeksi kerrallaan.

Voit tutustua kuratointiin tarkemmin täällä.

Vastuullisuutta tarkastellaan kuratoinnissa niin ilmaston, ympäristön kuin sosiaalisen vastuun näkökulmasta. Kuratointi perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan, ja siinä huomioidaan vastuullisuuden elementteinä myös muun muassa

  • ilmastonmuutoksen torjuminen
  • ympäristöjalanjäljen vähentäminen
  • työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen 
  • ihmisoikeuksien toteutuminen 
  • hyvän liiketoimintaetiikan noudattaminen 
  • kotimaisuus sekä lähituotanto.

Voit tutustua kuratointiin ja suhteellisen vastuullisuuden käsitteeseen tarkemmin täällä.

Ostavastuullisesti.fi tarjoaa välineitä ja tietoa vastuullisten ostopäätösten tekemiseen mistä tahansa ostoksesi haluatkin tehdä. Jokaisella tuotesivulla on linkki, josta pääset joko yrityksen valitsemaan ostopaikkaan tai löydät tiedon jälleenmyyjistä.

Kuratointi on aina luottamuksellinen prosessi. Tuotteet tai palvelut, jotka eivät läpäise kuratointia saavat tietoonsa hylkäävään päätökseen johtaneet perustelut, joiden avulla he voivat viedä toimintaansa kestävämpään suuntaan.

Ei ole. Sertifioinnit perustuvat yleensä etukäteen määriteltyihin kriteereihin tuotekategoriassa. Kuratointi puolestaan perustuu asiantuntijoiden tapauskohtaiseen harkintaan siitä, mahdollistaako tuote tai palvelu kestävämpää elämäntapaa. Kuratoinnissa huomioidaan tällä hetkellä kuluttajan saatavilla oleva valikoima sekä mm. vastuullisuuteen liittyvät keskeiset sertifioinnit.

Kuratointi tehdään vuosittain, ja hyväksytty päätös on näin ollen voimassa aina vuoden kerrallaan. Näin huolehdimme siitä, että valikoiman kehittyessä vastuullisempaan suuntaan valikoima pysyy aina ajankohtaisena.

Suhteellisella vastuullisuudella tarkoitamme tämänhetkiseen tarjontaan perustuvaa valintaa niistä tuotteista ja palveluista, joilla tietty tarve voidaan täyttää kestävämmin. Suhteellinen vastuullisuus huomioi sen, että tarjonnan muuttuessa kestävämmäksi myös kuratoinnin lopputulos voi muuttua. 

Se mikä on tällä hetkellä kestävämpi valinta, ei ehkä ole sitä enää kahden vuoden kuluttua, vaan meillä on silloin tarjolla uusia, vielä kestävämpiä valintoja.

Keskeistä ajattelussa on se, onko kuratoitava tuote tai palvelu suhteessa vastuullisempi kuin saman kategorian verrokkituote? Suhteellinen vastuullisuus huomioi sen, että ihmisillä on tiettyjä tarpeita ja haluja, mutta niiden täyttämiseksi voi aina pyrkiä löytämään kestävämmän vaihtoehdon.

Lue lisää aiheesta Vastuullisuuspaneelin puheenjohtajan Minna Halmeen artikkelista

Kaikki tuotteet ja palvelut kuratoidaan niiden vastuullisuusominaisuuksien perusteella, ei valmistavan tai myyvän tahon mukaan. Monella yrityksellä saattaa olla yksittäisiä tuotteita tai palveluita, joiden vastuullisuusominaisuudet ovat verrattomat, vaikka saman yrityksen muut tuotteet tai palvelut eivät vielä sellaisia olisi. Valitsemalla vastuullisesti voimme kirittää muutosta kestävämpään suuntaan jokapäiväisessä elämässämme.

Sivustolle voi ostaa näkyvyyspaikkoja ja advertoriaaleja vain sellaisille tuotteille tai palveluille, jotka Vastuullisuuspaneeli on kuratoinut. Sivustolla voi olla myös yritysten sponsoroimaa sisältöä, mutta vain mikäli kyseisellä yrityksellä on kuratoituja tuotteita tai palveluita. Kaikki kaupalliset sisällöt on merkitty selkeästi tekstillä “Kaupallinen yhteistyö”.

Tuotteen tai palvelun saaminen sivustolle maksaa palvelumaksun verran. Sivustolle voi kuitenkin päästä vasta hyväksytyn kuratoinnin jälkeen. 

Sivustoa ylläpitää suomalainen vastuullisuus teknologia startup Infine, jonka tekijät myös omistavat yrityksen. Tiedämme, että koko markkina – ja samalla maailma – alkaa muuttua, kun vastuullisesti tuotetut tuotteet ja palvelut saavat enemmän huomiota. Ostavastuullisesti.fi on väline, jonka avulla jokainen voi tehdä pieniä säätöjä omiin kulutustottumuksiinsa ja olla osa suurempaa muutosta.

Kyllä on! Monet tuotteita tai palveluita tarjoavat yritykset tekevät jo paljon vastuullisuuden hyväksi ja meistä on tärkeää, että näistä myös kerrotaan. Tästä syystä jokaisen tuotteen tai palvelun yhteydessä on kuvaus siitä, miksi kyseinen tuote on kestävämpi valinta. Täydellistä tuotetta tai palvelua ei ehkä vielä ole, mutta voimme koko ajan pyrkiä parempaan.

Hankkimalla tuotteita tai palveluita kuratoidusta valikoimastamme todelliseen tarpeeseen, voi todella vaikuttaa. Vaikuttamisen tasoja on useita: voit vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeesi tai inspiroida lähipiiriäsi tekemään kestävämpiä valintoja. Kulutusvalinnoillasi voit myös antaa viestin tuotteita ja palveluita tarjoaville yrityksille, että kestävämmille valinnoille on kysyntää.

Voit tutustua kulutusvalintojesi vaikutukseen tarkemmin täällä.

Voit ehdottaa tuotetta tai palvelua kuratoitavaksi täällä. Käymme kaikki ehdotukset läpi ja olemme niiden perusteella yhteydessä kyseisen tuotteen tai palvelun edustajaan. Kerromme heille toiveestasi ja ehdotamme tuotteen hakemista kuratoitavaksi.

Hienoa! Voit hakea tuotetta tai palvelua kuratoitavaksi täällä tai laittaa sähköpostia osoitteella myynti@ostavastuullisesti.fi niin kerromme lisää!

Koko valikoiman Ostavastuullisesti.fi-sivustolle kuratoi riippumattomista asiantuntijoista koostuva Vastuullisuuspaneeli, jonka jäsenet ovat kestävän tuotannon ja kulutuksen eri osa-alueiden pitkän linjan asiantuntijoita. Kuratointiprosessin ansiosta sinun ei tarvitse olla itse vastuullisuuden asiantuntija, vaan sivustolla käydessäsi voit luottaa siihen, että täällä esitellyt tuotteet ja palvelut ovat kestävämpiä valintoja.

Voit lukea Vastuullisuuspaneelista ja sen työstä lisää täältä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Voit lähettää meille palautetta sinua askarruttavasta asiasta. Lisäämme kysymyksesi ja vastauksen listaan tai vastaamme sinulle henkilökohtaisesti.  

Sähköposti: tuki@ostavastuullisesti.fi

Meistä

Ostavastuullisesti.fi-sivustoa ylläpitää suomalainen vastuullisuus teknologia startup Infine. Infine on työntekijöidensä omistama, Helsingissä kotipaikkaa pitävä toimisto, jonka tavoitteena on muokata yritystoimintaa, kulutusta ja markkinoita ympäristön, ilmaston ja ihmisten kannalta kestävämmäksi. Sivuston kautta haluamme tuoda yhteen vastuulliset kuluttajat ja kestäviä ratkaisuja tarjoavat yritykset.

Kysymyksiä, ajatuksia, ideoita? Ota yhteyttä!

ostavastuullisesti@infine.fi