Liity joukkoomme tekemään kestävämpiä valintoja!

Viking Grace

Lähimatka Turusta Tukholmaan energiatehokkaalla hybridialuksella

Vastuullisuus

Viking Grace on kestävämpi valinta, sillä sen hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin muiden vastaavien matkustaja-alusten. Lisäksi energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Viking Linen Turku-Tukholma -välillä liikennöivä Grace-alus on ensimmäinen hybridialus, joka liikkuu yhdistelmällä tuulityöntövoimaa ja LNG:tä eli nesteytettyä maakaasua. LNG on täysin rikitön polttoaine ja aluksen typpi- sekä hiukkaspäästöt ovat noin 85 % ja kasvihuonekaasut 15 % pienemmät kuin perinteisiä polttoaineita käyttävillä aluksilla. Roottoripurjetta käyttämällä tuulityöntövoima säästää 300 tonnia LNG:tä ja hiilidioksidipäästöt pienenevät 900 tonnia vuosittain. Moottoreiden synnyttämä hukkalämpö muunnetaan päästöttömäksi sähköksi, jota käytetään esimerkiksi aluksen valaistuksessa. LNG-jäähdytyksen talteenotto käytetään ilmastointiin. Ilmastointi ja valaistus ovat tarvepohjaisia ja valaistuksessa käytetään vähäenergisiä LED-valoja. Vuoden 2019 aikana toteutettu ilmastointijärjestelmän päivitys säästää vuositasolla 90 tonnia LNG:tä. Tämä vastaa 250 tonnin hiilidioksidipäästöjen pienentymistä vuosittain.

Kaikkien aluksen hyttien hanoissa ja suihkupäissä on vettä säästävät suuttimet. Jäte- ja pilssivesiä ei päästetä mereen, vaan kuljetetaan maihin, jossa ne käsitellään jätteenkuljetuslaitoksissa. Sukeltajat poistavat laivan pohjaan kertyvän kasvillisuuden harjaamalla, eikä myrkyllisiä pohjamaaleja käytetä. Myös kaikki jäte kuljetetaan maihin ja kierrätetään asianmukaisesti – ja esimerkiksi biojätteestä valmistetaan biokaasua. Ravintoloissa kasvispohjaisten ruokien osuutta kasvatetaan jatkuvasti ja vuonna 2021 aloitetaan ruokahävikkiprojekti, jonka tavoitteena on pienentää ruokahävikkiä. Myymälöissä pyritään aktiivisesti kasvattamaan vastuullisesti tuotettujen tuotteiden osuutta koko tarjonnasta.