Viking Grace

Lähimatka Turusta Tukholmaan energiatehokkaalla hybridialuksella

Vastuullisuus

Viking Grace on kestävämpi valinta, sillä sen energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Viking Linen Turku-Tukholma -välillä liikennöivä Grace-alus käyttää polttoaineenaan LNG:tä, eli nesteytettyä maakaasua. LNG on täysin rikitön polttoaine ja aluksen typpi- sekä hiukkaspäästöt ovat noin 85 % ja kasvihuonekaasut 15 % pienemmät kuin perinteisiä polttoaineita käyttävillä aluksilla. Vuosien 2018–2021 välillä Viking Grace oli hybridialus, joka liikkui yhdistelmällä tuulityöntövoimaa ja nesteytettyä maakaasua. Testijakson päätteeksi roottoripurjeesta luovuttiin, sillä se ei valitettavasti tuonut odotettua polttoainesäästöä. Roottoripurjeen käytön kannalta saaristossa kulkeva tuuliolosuhteiltaan epävakaa reitti ei ole optimaalinen.

Grace-aluksen moottoreiden synnyttämä hukkalämpö muunnetaan päästöttömäksi sähköksi, jota käytetään esimerkiksi aluksen valaistuksessa. LNG-jäähdytyksen talteenotto käytetään ilmastointiin. Ilmastointi ja valaistus ovat tarvepohjaisia ja valaistuksessa käytetään vähäenergisiä LED-valoja. Vuoden 2019 aikana toteutettu ilmastointijärjestelmän päivitys säästää vuositasolla 90 tonnia LNG:tä, mikä vastaa 250 tonnin hiilidioksidipäästöjen pienentymistä vuosittain.

Viking Gracellä on käytössä ISO 14001 -standardin ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Kaikkien aluksen hyttien hanoihin ja suihkupäihin on asennettu vettä säästävät suuttimet. Jäte- ja pilssivesiä ei päästetä mereen, vaan ne kuljetetaan maihin ja käsitellään jätteenkuljetuslaitoksissa. Sukeltajat poistavat laivan pohjaan kertyvän kasvillisuuden mekaanisesti harjaamalla, eikä aluksessa ole käytetty myrkyllisiä pohjamaaleja. Kaikki jäte kuljetetaan maihin ja kierrätetään asianmukaisesti – ja esimerkiksi biojätteestä valmistetaan biokaasua. Ravintoloissa kasvipohjaisten ruokien osuutta kasvatetaan jatkuvasti ja vuonna 2021 aloitetun ruokahävikkiprojektin ansiosta ruokahävikin määrä on vähentynyt. Myymälöissä pyritään aktiivisesti kasvattamaan vastuullisesti tuotettujen tuotteiden osuutta koko tarjonnasta.