Tee oma kestävän kuluttamisen lupauksesi ja osallistu arvontaan!

Tuulisähkö­sopimukset

Ilmatar

Kotimaisella tuulivoimalla tuotettu sähkö

Vastuullisuus

Ilmattaren sähkö tuotetaan Suomessa ainoastaan tuulivoimalla. Tuulipuistoja on kolme ja rakenteilla viisi, jotka otetaan käyttöön seuraavien kahden vuoden aikana. Tuulivoiman koko elinkaaren aikainen hiilidioksidijalanjälki on 7g kilowattituntia kohden sisältäen tuulivoimalan rakentamisen, ylläpidon ja kierrätyksen. Suomen sähköntuotannossa pelkästään käytetyn polttoaineen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin jo 114 g kilowattituntia kohden. Ilmatar on ainoa energiayhtiö Suomessa, joka myy ainoastaan tuulivoimaa. Ilmatar käyttää myyntituottoja uusien voimaloiden rakentamiseen ja näin lisää uusiutuvan energian käyttöä. Ilmatar kartoittaa tuulipuistojen sijaintipaikat, hankkii projektirahoituksen sekä valvoo rakennustöitä ja valmiiden tuulipuistojen toimintaa.

Tuulivoimalan tullessa noin kolmekymmenvuotisen elinkaarensa päähän materiaalista 90 % voidaan uusiokäyttää ja kierrättää ja loppuosalle, jolle ei vielä ole olemassa olemassa toimivia uusiokäyttömahdollisuuksia etsitään niitä. Talvella Suomi on hyvin riippuvainen tuontienergiasta samaan aikaan kun täällä tuulee keskimäärin enemmän kuin kesällä. Lisäämällä tuulivoimaa voidaan myös vähentää riippuvuutta tuontienergiasta. Ilmattaren tuulisähkösopimus on kestävämpi valinta, sillä se pienentää käyttäjän hiilijalanjälkeä merkittävästi, tuulivoimalla on tutkitusti pienin hiilijalanjälki suhteessa muuhun energiantuotantoon, yhtiö käyttää myyntituottoja uusiutuvan energian lisärakentamiseen ja se myös vähentää riippuvuutta tuontienergiasta.