Tuulisähkö­sopimukset

Kotimaisella tuulivoimalla tuotettu sähkö

Vastuullisuus

Ilmattaren tuulisähkösopimus on kestävämpi valinta, sillä se pienentää käyttäjän hiilijalanjälkeä merkittävästi – tuulivoimalla on tutkitusti pienin hiilijalanjälki suhteessa muuhun energiantuotantoon. Lisäksi Ilmatar käyttää myyntituottojaan uusiutuvan energian lisärakentamiseen vähentäen riippuvuutta tuontienergiasta.

Ilmattaren tuulisähkösopimus on kestävämpi valinta, sillä se pienentää käyttäjän hiilijalanjälkeä merkittävästi – tuulivoimalla on tutkitusti pienin hiilijalanjälki suhteessa muuhun energiantuotantoon. Lisäksi Ilmatar käyttää myyntituottojaan uusiutuvan energian lisärakentamiseen vähentäen riippuvuutta tuontienergiasta.

Ilmattaren sähkö tuotetaan Suomessa ainoastaan tuulivoimalla. Ilmattarella on tällä hetkellä kolme tuulipuistoa ja seuraavan kahden vuoden aikana käyttöön otetaan viisi rakenteilla olevaa uutta tuulipuistoa. Tuulivoiman koko elinkaaren aikainen hiilidioksidijalanjälki on 7 g kilowattituntia kohden sisältäen tuulivoimalan rakentamisen, ylläpidon ja kierrätyksen. Suomen sähköntuotannossa jo pelkästään käytetyn polttoaineen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 114 g kilowattituntia kohden.

Talviaikaan Suomi on hyvin riippuvainen tuontienergiasta. Kuitenkin talvella tuulee keskimäärin enemmän kuin kesäisin. Tuulivoiman käyttöä lisäämällä voidaan siis myös vähentää riippuvuutta tuontienergiasta.

Ilmatar on ainoa energiayhtiö Suomessa, joka tarjoaa vain tuulivoimaa. Yhtiö lisää uusiutuvan energian käyttöä rakentamalla uusia voimaloita myyntituottojen avulla. Ilmatar kartoittaa tuulipuistojen sijaintipaikat, hankkii projektirahoituksen ja valvoo rakennustöitä sekä valmiiden tuulipuistojen toimintaa. Ilmatar myös omistaa puistonsa koko elinkaaren ajan.

Tuulivoimalan tullessa noin kolmekymmenvuotisen elinkaarensa päähän materiaalista 90 % voidaan uusiokäyttää ja kierrättää, ja Ilmatar etsii uusiokäytön mahdollisuuksia loppuosalle. Ilmatar myös toimii yhteistyössä esimerkiksi voimaloiden lapoja kierrättävän Stenan kanssa.