Suomen luontokeskus Haltia

Espoossa sijaitseva ympäristökasvatusta sekä erilaisia luontopalveluja tarjoava keskus.

Vastuullisuus

Suomen luontokeskus Haltia on kestävämpi valinta, sillä se lisää ympäristötietoutta ja rohkaisee siten ihmisiä liikkumaan luonnossa vastuullisella tavalla. Keskuksen tilat on suunniteltu energiatehokkaiksi ja se on helposti saavutettavissa julkisilla kulkuneuvoilla.

Suomen luontokeskus Haltia on Espoossa sijaitseva ympäristökasvatusta, retkeilyneuvontaa sekä erilaisia luontopalveluita tarjoava keskus. Sen näyttelyt, opastukset, luontokoulupäivät ja tapahtumat vahvistavat ympäristötietoutta ja rohkaisevat ihmisiä liikkumaan luonnossa kestävällä tavalla. Näyttelyratkaisuissa käytetään kierrätysmateriaaleja.

Haltiasta voi myös vuokrata retkeilyvälineitä, jolloin harvoin tarvittavia välineitä ei tarvitse hankkia itselle. Näin tavaroiden käyttöaste saadaan pidettyä korkeana ja niiden valmistukseen käytetyt resurssit tulevat hyödynnettäväksi mahdollisimman hyvin.

Haltia tarjoaa myös yhteistyössä järjestöjen kanssa mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön suojelualueiden hoidon, uhanalaisen lajiston sekä riista- ja kalakantojen kestävyyden parissa.

Haltian luontopolut on rakennettu olemassa oleville reiteille ja niiden huollot suoritetaan käyttäen leveitä kävelypolkuja. Haltiaan on helppo saapua julkisilla kulkuneuvoilla, mikä vähentää yksityisautoilun tarvetta sekä siihen liittyviä päästöjä.

Luontokeskuksen tilat on rakennettu puusta ja suunniteltu energiatehokkaiksi siten, että lämmitykseen, jäähdytykseen ja valaistukseen tarvitaan mahdollisimman vähän energiaa. Tilojen lämmitys perustuu kokonaan maalämpöön, hukkalämmön talteenottoon sekä aurinkokeräimiin. Esimerkiksi laitteista kertyvä ylimääräinen lämpö kerätään talteen ja käyttöön. Jäähdytyksessä voidaan hyödyntää kalliokylmää.

Käyttösähkönä käytetään aurinkoenergiaa, jota tuotetaan omalla aurinkosähköjärjestelmällä, ja kesäkaudella Haltia onkin sen avulla täysin omavarainen. Talvikaudella käyttösähköä lisätään tuulivoimalla sekä sertifioidulla EKOenergialla. Aurinkosähkö ja tuulivoima ovat uusiutuvia energianlähteitä, joiden käyttö vähentää päästöjä ilmakehään verrattuna erityisesti fossiilisilla polttoaineilla tuotettuun energiaan.

Lisäksi luontokeskuksen rakennuksen muoto, elementtien sijoittelu, ikkunoiden määrä, ilmansuunnat ja vuorokauden vaihtelu on huomioitu siten, että luonnonvaloa voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon.

Haltian ravintolan ruoka on pääosin kotimaista alkuperää, raaka-aineissa suositaan lähituotantoa sekä luomua ja Reilun kaupan tuotteita pyritään käyttämään mahdollisimman paljon. Ylijäämäruokaa myydään edullisesti mukaan kävijöille.

Rakennuksessa syntyvä jäte lajitellaan ja kierrätetään tehokkaasti. Sekä työntekijöitä että
kävijöitä neuvotaan aktiivisesti jätteiden kierrättämisessä. Haltian toiminnasta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut, jolla on ISO 14001-ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. ISO 14001 -standardi määrittelee resurssit, prosessit ja menetelmät, joiden avulla organisaatio pystyy noudattamaan sitä sitovia ympäristötavoitteita ja parantamaan omaa ympäristönsuojelun tasoaan. Haltiassa toimitaan Metsähallituksen
vastuullisuusohjelman mukaisesti.

Hae tuotetta tai palvelua vastuullisuus­kuratoitavaksi​

Täytäthän lomakkeen niiltä osin, kuin helposti pystyt. Vastuullisuusasiantuntijamme ovat teihin yhteydessä ja kysyvät lisätietoja tarvittaessa. Teemme mukaan tuleville tuotteille vastuullisuusarvion hintaan 180€+alv elintarvikkeille, tekstiileille ja yksinkertaisille kuluttajatuotteille. Muiden tuotteiden osalta lähetämme teille ensin tarjouksen