Categories , Vastuullisuuden avainsanat: ,
Ainesosat:

Kotimaisen nahkateollisuuden sivuvirrat, hirven-, naudan-, hevosen-, peuran- ja poronnahka. Avainlippu-merkitty.

Purutuotteet

Kotimaiset purutuotteet koirille.

Vastuullisuus

Dagsmark-purutuotteet ovat kestävämpi valinta, sillä ne hyödyntävät tehokkaasti raaka-aineita, jotka muutoin päätyisivät jätteeksi.

Purutuotteiden raaka-aineet

Dagsmarkin purutuotteet valmistaa kotimainen Kokkolan Nahka. Tuotteissa käytetään hirven-, naudan- ja hevosennahkaa, sekä kausituotteissa hyödynnetään toisinaan saatavilla olevaa peuraa ja poroa. Purutuotteissa käytetään muiden nahkatuotteiden valmistuksessa syntyvää leikkuuylijäämää, jota muuten hyödynnetään hyvin vähän. Tuotannossa hyödynnetään myös nahkatuotteisiin kelpaamattomat pintavialliset nahat. Naudan- ja hevosennahat hankitaan kotimaisilta, teurastamoilta, ja riistaeläinten nahat tulevat suoraan metsästäjiltä ja metsästysseuroilta. Tuotteita ei valkaista eikä säteilytetä.

Tuotanto & kuljetus

Tuotannossa käytetään uusiutuvaa sähköä. Purutuotteiden ensisijainen pakkausvaihtoehto on green pe -muovi, jossa on hyödynnetty sokerintuotannon sivutuotteena syntynyttä etanolia. Mikäli green pe -muoviin pakkaaminen ei ole tuoteturvallisuussyistä mahdollista, käytetään kierrätettävää muovipakkausta. Kaikki tuotannossa käytetty vesi kerätään ja puhdistetaan yhtiön omassa vedenpuhdistuslaitoksessa. Kaikesta orgaanisesta lietteestä ja kiinteästä jätteestä tehdään biokaasua tuotantolaitoksen lähellä sijaitsevassa biokaasulaitoksessa. Tuotteilla on Avainlippu-merkki osoituksena kotimaisesta työstä.