Paula Malleus: UPCYCLING vaatteen toinen elämä -kirja

Paula Malleus auttaa UPCYCLING vaatteen toinen elämä -kirjassaan (Basam Books) ymmärtämään tekstiili- ja muotialaa kokonaisuutena ja tuo esiin mahdollisuuksia uusiotuotannon näkökulmasta. Kirjan tavoitteena on innostaa alan harrastajia, tulevia ammattilaisia sekä perehdyttää alalla jo toimivia upcyclingin mahdollisuuksiin.

Vastuullisuus

Paula Malleuksen UPCYCLING vaatteen toinen elämä -kirja on kestävämpi valinta, sillä se kannustaa muuntamaan hyödyttömän materiaalin muotoon jossa sen arvo ja laatu kasvaa. Kirjan sisältö perustuu kiertotalouden periaatteelle ja opettaa pidentämään vaatteiden käyttöikää.

Paula Malleus auttaa UPCYCLING vaatteen toinen elämä -kirjassaan (Basam Books) ymmärtämään tekstiili- ja muotialaa kokonaisuutena ja tuo esiin mahdollisuuksia uusiotuotannon näkökulmasta. Kirjan tavoitteena on innostaa alan harrastajia, tulevia ammattilaisia sekä perehdyttää alalla jo toimivia upcyclingin mahdollisuuksiin. Kirja valmistetaan paperista ja kansi on kartonkia.

Kirja painetaan Eestissä painotalossa, jossa on käytössä ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Ympäristöjärjestelmää rakennettaessa tarkastellaan kaikkia organisaation toimintoihin, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ympäristökysymyksiä. Näitä ovat esimerkiksi ilmansaasteet, veden käyttö ja päästöt veteen, jätehuolto, maaperän saastuminen, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja siihen sopeutuminen, raaka-aineiden ja energian käyttö sekä resurssitehokkuus.

Painotalon käyttämästä sähköstä 40% on peräisin uusiutuvista energialähteistä.

Kun kirjan elämänkaari on tullut päätökseensä, se on kierrätettävissä paperin- ja kartonginkeräyksessä.