Pääkaupunkiseudun julkinen liikenne

HSL suunnittelee, järjestää ja hankkii julkisen liikenteen palveluita pääkaupunkiseudulle.

Vastuullisuus

HSL:n joukkoliikenne on kestävämpi valinta, sillä joukkoliikenteellä voidaan merkittävästi vähentää liikenteen kokonaispäästöjä.

HSL suunnittelee, järjestää ja hankkii julkisen liikenteen palveluita pääkaupunkiseudulle. Joukkoliikenteen käyttäminen vähentää liikenteen kokonaispäästöjä.

Junaliikenne on sähköistä ja sähkön alkuperänä on vesivoima. Junaliikenne tuotetaan Sm5-junilla, joiden energiatehokkuutta lisäävät jarrutusenergian sekä lämmön talteenotto.

Metro- ja raitiovaunuliikenne kulkee käyttäen pohjoismaista tuuli- ja vesivoimaa. Liikennöitsijä HKL raportoi vuosittain metron, raitioliikenteen sekä kiinteistöjensä energiankulutuksen, oman toimintansa hiilidioksidipäästöt sekä seuraa jätemäärää ja sen jakaumaa ja hyötykäyttöastetta. Vuonna 2020 metroliikenteessä on otettu käyttöön uusi liikenteenohjausjärjestelmä DAS, jolla on saatu aikaan yli 5 prosentin energiansäästö ensimmäisen vuoden aikana.

Linja-autoiliikenteestä 13 % tehdään tällä hetkellä sähköbusseilla. Sähköbussien määrää on onnistuttu kasvattamaan vuodesta 2018, jolloin vasta yksi prosentti liikenteessä olevista linja-autoilla kulki sähköllä. Tavoite on kasvattaa määrä 30 %:iin vuoteen 2025 mennessä. Liikennöitsijän on toimitettava valmistajan ilmoitus sähköbussin akkujen elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista sekä selvitys linja-autojen valmistuksen sekä akkutuotannon vastuullisuuden toteutumisesta.

Sähköbusseissa käytetyn sähkön tulee olla pohjoismaissa kestävästi tuotettua sähköä, kuten esimerkiksi tuuli-, vesi- tai aurinkosähköä. Dieselkäyttöisistä linja-autoista 50 % käyttää biodieseliä vuonna 2021.

Kaikissa HSL:n linja-autoissa on energiankulutuksen sekä ajotavan seurantajärjestelmä, jossa on mukana mittaustulosten dokumentointi, kuljettajakohtainen raportointi ja joutokäynnin sekä kiihtyvyyksien seurantajärjestelmä. HSL kouluttaa kaikkien liikennöitsijöiden kuljettajat turvalliseen ajotapaan, joka on myös taloudellinen tapa ajaa.

HSL antaa linja-autoliikenteen kilpailutuksissa lisäpisteitä lähipäästöjen (typen oksidit sekä pienhiukkaset), hiilidioksidipäästöjen sekä melun vähenemästä. Liikennöitsijöille on myös maksettu ympäristöbonuksia, joilla korvataan kustannuksia joita liikennöitsijöille syntyy päästöjen vähentämisestä. Näillä toimenpiteillä on esimerkiksi sähköbussien määrää saatu kasvatettua nopeasti.

HSL:n omissa toimistotiloissa ollaan siirtymässä vuoden 2022 alusta tuuli- ja vesivoimaperäiseen käyttösähköön. Työntekijöille on tarjolla kaupunkipyörä- sekä kausilippuetu ja joukkoliikenteen käyttämiseen työmatkoilla kannustetaan.