Liity joukkoomme tekemään kestävämpiä valintoja!

Linjaliikenne- tai tilausliikenne­palvelut

Linjaliikenteen ja tilausajoliikenteen palvelut

Vastuullisuus

Pohjolan Matka on kestävämpi valinta, sillä se mahdollistaa linjaliikenteen ja tilausliikenteen palveluita minkä lisäksi yritys pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa kestävämpään suuntaan. Esimerkiksi vuonna 2021 käyttöön on tulossa ISO 14001 -ympäristösertifiointi ja ajotapaindeksiä seuraamalla sekä henkilökuntaa kouluttamalla pyritään vähentämään päästöjä.

Vastuullinen tieliikennöinti

Pohjolan Matka tarjoaa dieselkäyttöisillä linja-autoillaan niin linjaliikenteen kuin tilausajoliikenteen palveluja Suomessa. Pohjolan Matka on ollut vuodesta 2018 alkaen mukana Traficomin Vastuullinen kuljetusyritys -mallissa, jossa kuljettajien ajotapaa ja siitä saatavaa ajotapaindeksiä seurataan aktiivisesti Sensior-järjestelmän avulla. Indeksiin vaikuttavat esimerkiksi kiihdytykset, jarrutukset, ylinopeudet ja epätasainen ajo. Pidemmällä aikavälillä parempi ajotapa tarkoittaa pienempiä korjaustarpeita ja vähäisempää polttoaineen kulutusta. Mallissa seurataan myös kuljettajakohtaisesti tyhjäkäynnin osuutta auton koko käynnissäoloajasta. Henkilökuntaa kouluttamalla pyritään lisäämään entisestään tietoisuutta taloudellisesta ajotavasta, johon myös tyhjäkäynti liittyy. Pohjolan Matka on ottanut käyttöön L&T:n Ympäristönetti-järjestelmän, joka on laaja jätteiden nouto-, kierrätys- ja käsittelysopimus, jonka avulla pyritään lisäämään syntyvän jätteen kierrätysastetta.

Henkilökunta ja kaluston säilytys

Pohjolan Matka kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön hyvinvointiin. Henkilökunnalle on tarjolla koulutusta, liikunta- ja kulttuuriseteleitä, yrityksellä on käytössään varhaisen puuttumisen malli ja työaikalainsäädäntöä noudatetaan tarkasti.

Kun linja-autot eivät ole ajossa, ne säilytetään varikkojen piha-alueilla – vain murto-osa on sisätiloissa esimerkiksi huollossa, pesussa tai korjauksessa. Suurin osa varikoista lämmitetään kaukolämmöllä. Muutama varikko käyttää vielä öljylämmitystä, mutta suunnitelmat niiden korvaamisesta kaukolämmöllä ovat olemassa. Pohjolan Matkalla on tekeillä ympäristöohjelma ISO 14001 -sertifikaatin muodossa sekä Sustainable Travel Finland sertifioinnin haku.