Linjaliikenne- tai tilausliikenne­palvelut

Linjaliikenteen ja tilausajoliikenteen palvelu

Vastuullisuus

Pohjolan Matka on kestävämpi valinta, sillä se mahdollistaa linjaliikenteen ja tilausliikenteen palveluita minkä lisäksi yritys pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa kestävämpään suuntaan.

Vastuullinen tieliikennöinti

Pohjolan Matka tarjoaa dieselkäyttöisillä linja-autoillaan niin linjaliikenteen kuin tilausajoliikenteen palveluja Suomessa. Pohjolan Matka on mukana Traficomin Vastuullinen kuljetusyritys -mallissa, jossa kuljettajien ajotapaa ja siitä saatavaa ajotapaindeksiä seurataan aktiivisesti. Indeksiin vaikuttavat esimerkiksi kiihdytykset, jarrutukset, ylinopeudet ja epätasainen ajo. Pidemmällä aikavälillä parempi ajotapa tarkoittaa pienempiä korjaustarpeita ja vähäisempää polttoaineen kulutusta. Henkilökuntaa kouluttamalla pyritään lisäämään entisestään tietoisuutta taloudellisesta ajotavasta. Pohjolan Matkalla on käytössä ISO 14001 -ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, sekä L&T:n Ympäristönetti-järjestelmä, joka on laaja jätteiden nouto-, kierrätys- ja käsittelysopimus, jonka avulla pyritään lisäämään syntyvän jätteen kierrätysastetta. Yrityksellä on tekeillä myös Sustainable Travel Finland sertifioinnin haku.

Henkilökunta ja kaluston säilytys

Pohjolan Matka kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön hyvinvointiin. Henkilökunnalle on tarjolla koulutusta, liikunta- ja kulttuuriseteleitä, yrityksellä on käytössään varhaisen puuttumisen malli ja työaikalainsäädäntöä noudatetaan tarkasti.

Kun linja-autot eivät ole ajossa, ne säilytetään varikkojen piha-alueilla – vain murto-osa on sisätiloissa esimerkiksi huollossa, pesussa tai korjauksessa. Suurin osa varikoista lämmitetään kaukolämmöllä. Muutama varikko käyttää vielä öljylämmitystä, mutta suunnitelmat niiden korvaamisesta kaukolämmöllä ovat olemassa.