Liity joukkoomme tekemään kestävämpiä valintoja!

KOTI PUHTAAKSI LUPAA…

…jatkossakin käyttää ekologisia siivousaineita, kierrättää jätteet, suosia julkista liikennettä työmatkoilla ja pitää muoviroskan määrän mahdollisimman pienenä.
Koti Puhtaaksi lupaa siirtyä käyttämään 100% tuulivoimalla tuotettua sähköä kuluvan vuoden loppuun mennessä – tällä hetkellä käytettävä sähkö on 70-prosenttisesti uusiutuvaa. Jokainen sähköenergiaan käytetty euro sijoitetaan uuden tuulivoiman tuotantoon.

Katso lupaus >

Kotisiivoukset

Kotisiivouksia ekologisilla puhdistusaineilla tekevä työntekijöidensä omistama palvelu

Vastuullisuus

Koti Puhtaaksi on kestävämpi valinta sillä se on kehittänyt tavan tarjota kotisiivouspalveluita käyttäen julkista liikennettä, työssä käytetään ekologisia siivousaineita ja työpaikan kulttuuri tukee erityisellä tavalla sosiaalista vastuullisuutta.

Koti Puhtaaksi on työntekijöidensä itse perustama ja omistama. Se tekee kotisiivouksia Pirkanmaalla, Pääkaupunkiseudulla, Oulussa, Turussa ja Jyväskylässä. Siivousvälineet ja -aineet on sijoitettu asiakkaiden koteihin, jolloin siistijöiden ei tarvitse kuljettaa niitä paikasta toiseen. Tämä mahdollistaa myös julkisilla kulkuvälineillä ja ilman ajokorttia työssä käynnin. Kohteiden välillä siirrytään julkista liikennettä käyttäen Pääkaupunkiseudulla noin 80% siivouskerroista ja muualla noin 15% siivouskerroista. Siivouksessa käytettävät liinat pestään asiakkaan luona, jolloin likaisia siivousliinoja ei tarvitse kuljettaa toimistolle ja takaisin. Tästä syystä on voitu luopua myös kuljettamiseen käytetyistä muovipusseista. Tämä muutos säästää 60 000 muovipussia vuoden aikana. Siivoukset tehdään pareittain niin, että toinen siistijöistä on asiakkaalle ennestään tuttu. Näin myös siistijöiden reitit voidaan suunnitella niin, että ne ovat lähellä toisiaan ja siistijöiden kotia. Siivouksessa käytetään vain kahta monikäyttöistä ekologista siivousainetta, joista toinen on myös Ecolabel-merkitty. Siivousvälineiden hankinnassa on kiinnitetty erityisesti huomiota niiden pitkään käyttöikään. Kohteissa, joissa ei ole ennestään imuria, käytetään kierrätysmuovista valmistamaa pölypussitonta imuria. Työntekijöitä kannustetaan järjestäytymään ja heille maksetaan palkka koko työpäivän ajalta, sisältäen myös siirtymät kohteesta toiseen. Koti Puhtaaksi on palkittu Suomen parhaana työpaikkana vuonna 2019 ja Euroopan paras työpaikka kilpailussa sijoitus oli 9. vuonna 2019. Työkulttuuriin panostetaan erityisesti. Ihmiset huomioidaan yksilöinä, henkilöstöä kuullaan jatkuvasti ja kehitysideoiden kautta työtapoja kehitetään. Työntekijät voivat myös ostaa yrityksen osakkeita. Koti Puhtaaksi laskee verojalanjälkensä vuosittain ja vuonna 2020 se maksoi noin 1,8 miljoonaa euroa veroja.