Käytettyjen tavaroiden nettihuutokauppa

Nettihuutokauppa julkisen sektorin käytöstä poistetuille tavaroille

Vastuullisuus

Kiertonetin käytettyjen tuotteiden huutokauppa on kestävämpi valinta, koska se edistää julkisen sektorin kiertotaloutta, pidentää kaluston elinkaarta ja estää hyväkuntoista tavaraa päätymästä jätteeksi.

Kiertonet on julkisen sektorin nettihuutokauppa, jossa kunnat, kaupungit ja muut julkisen sektorin organisaatiot voivat myydä käytöstään poistettavaa omaisuutta. Tuotteet myydään suoraan paikaltaan, joten välivarastoja ja kuljetuksia ei tarvita. 

Netissä toimivan huutokauppa-alustan tarjoavalla Kiertonetillä on käytössä Amazonin AWS-pilvipalvelu, joka hyödyntää uusiutuvaa energiaa. 65 % kaikesta yrityksen käyttämästä energiasta on uusiutuvista lähteistä peräisin ja tavoitteena on siirtyä 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan vuonna 2025. Sivuston kuvat ovat Googlen Cloud Service -palvelussa, joka hyödyntää täysimääräisesti uusiutuvaa energiaa. Puolet toimitilojen tarvitsemasta sähköstä tuotetaan katolla sijaitsevilla aurinkopaneeleilla.