Lahjoitusvaroin toimivat second hand-liikkeet

Käytettyjen vaatteiden, asusteiden ja muiden käyttötavaroiden liikkeet ympäri Suomen.

Vastuullisuus

Fida on kestävämpi valinta, sillä koko ketjun toiminta perustuu kiertotalouden periaatteille.

Fida on lahjoitusvaroin toimiva järjestö joka myy second hand -liikkeissään käytettyjä vaatteita, asusteita ja muuta käyttötavaraa. Fidan toiminta mahdollistaa käyttökelpoisille tuotteille uuden elämän ja vähentää näin uusien tavaroiden valmistamisesta syntyviä päästöjä ja hävikkiä.

Lahjoitetut vaatteet lajitellaan omassa lajittelukeskuksessa Helsingissä kolmea myymälää lukuunottamatta, jotka lajittelevat vaatteet itse.

Fida lajittelee yhteensä yli 1,6 miljoonaa kiloa vaatetta vuosittain. 20-30% tekstiileistä päätyy Fida-myymälöihin myyntiin menevään I-laatuun ja 60-75% vaatteista päättyy myymälävalikoimaan sopimattomaan II-laatuun. Jälkimmäisestä valtaosa myydään Eurooppaan tekstiiliä jatkojalostaville yhteistyökumppaneille, osa lahjoitetaan Euroopan sisäiseen avustustyöhön ja loput myydään Helsingin outlet-myymälässä. Yhteistyökumppaneista valtaosa on teollisuuspyyhkeisiin ja raakaan materiaaliin erikoistuneita jatkojalostajia. Ennen yhteistyön aloittamista Fida tekee selvityksen yhteistyökumppaneiden lajittelutoiminnasta, eli siitä, millaisia lajikkeita prosessissa syntyy ja mitä niille tehdään.

Lajittelukeskuksessa sekä muissa Fidan pisteissä, joissa sähkösopimukseen on mahdollista vaikuttaa, käytetään sertifioitua vesivoimaa. Fidan kuljetuskaluston käyttövoimana käytetään biodieseliä. Järjestön myymälät sijaitsevat keskeisillä paikoilla, joten ne ovat hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä.

Järjestölle on myönnetty Avainlippu, joka on kertoo siitä, että palvelu on kotimaista alkuperää ja työllistää Suomessa. Työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta käyttämällä varhaisen tuen mallia ja teettämällä säännöllisesti hyvinvointikyselyitä muun muassa työilmapiiriin ja tasa-arvoon liittyen, joiden pohjalta henkilöstöä ohjataan. Fida tarjoaa koulutuksella työntekijöille mahdollisuuden kehittää ammatillista osaamistaan.