Tule mukaan ja tee oma kestävän kulutuksen lupauksesi! Jokaista meistä tarvitaan.

Evästeiden käyttö

Ostavastuullisesti.fi sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookie), joilla parannetaan palvelun laatua. Evästeiden käyttö sivustolla on suojattu, eikä niitä käytetä käyttäjien profilointiin. Sivujen selaaminen ilman evästeitä voi vaikuttaa palvelun toimintaan siten, että joitain toimintoja ei voida käyttää. Ostavastuullisesti.fi sivusto käyttää WordPress-evästeitä, jotka parantavat sivujen käytettävyyttä. Lisäksi käytössä on kolmannen osapuolen evästeitä, joita on muun muassa Google Analytics, jolla analysoimme sivujen käyttöä, sekä Akismet, jolla suodatamme kommentit palvelun kautta pyrkien poistamaan roskapostit.  Suosittelemme tutustumaan kyseisten palveluntarjoajien tietosuojaselosteisiin.

TIETOSUOJASELOSTE

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä sovellettavaa EU:n ja Suomen tietosuojalainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

1. Kuka rekisteriä pitää ja yhteystietomme

Rekisterinpitäjä: Infine Oy
Osoite: Alppikatu 17, 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2930948-2
Sähköposti: info@infine.fi
Yhteyshenkilö: Tuula Jokipaltio

2 Millä perusteella ja mihin tarkoitukseen keräämme tietoja

Henkilötietojen käsittelymme pohjautuu yhteen tai useampaan seuraavista sääntelyn perusteista:

  • henkilön suostumus
    Suostumus on vapaaehtoinen, dokumentoitu, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen.
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
    Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka rekisteröity on ostanut tai tilannut. Pyrimme tietoja kerätessämme erottelemaan ja informoimaan tiedoista ne, jotka ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja ne, mitkä voit antaa halutessasi.
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu
    Käsittelemme henkilötietoja asiakaspalvelun analysointiin ja kehittämiseen, tuotekehitykseen ja raportointiin sekä väärinkäytösten tutkimiseen ja estämiseen, Käsittelemme tietoja myös yhteydenpitoon, asiakassuhteen ylläpitoon, palveluiden käytön analysointiin, profilointiin ja segmentointiin sekä mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen.  Tavoitteenamme on asiakashankinta, asiakasymmärryksen lisääminen sekä mielenkiinnonkohteisiisi paremmin sopivien tuotteiden ja palveluiden luominen.
  • lakisääteinen velvoite

    Tietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, kun säilytämme tietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen aikana ja sen jälkeen.

Esimerkiksi, mikäli osallistut sivustollamme kilpailuun tai arvontaan voimme käsitellä tietojasi voittajan tai palkinnon arpomiseksi tai valitsemiseksi. Käytämme esimerkiksi tietoa verkkosivuillamme luetuista artikkeleista mainonnan kohdentamiseen niin, että se koskee luettujen artikkelien perusteella lukijaa kiinnostavia aiheita.

Toinen esimerkki henkilötietojen käsittelytarkoituksesta on analyysi, jota teemme viimeaikaisista käynneistä verkkosivustollamme ja liikkumisesta verkkosivustomme eri osissa. Näin voimme ymmärtää miten kävijät käyttävät verkkosivustoamme ja voimme tehdä siitä kävijäystävällisemmän.

Kolmas esimerkki tietojen käyttötarkoituksesta on aiemmin ostettujen tuotteiden ja palveluiden perusteella tekemämme ehdotukset muista tuotteistamme, joiden uskomme kiinnostavan ostajaa. 

Käytämme myös Facebookin ”mukautettuja kohderyhmiä”, jolloin kohdennamme Facebookissa mainontaa markkinointiluvan antaneille kävijöillemme sekä olemassa oleville asiakkaillemme. Facebookin mukautetut kohderyhmät muodostuvat siten, että sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi perusteella luodaan selaimessa salattu tunniste, jota verrataan Facebookin salattuihin tunnisteisiin. Näin voidaan kohdentaa mainontaa Facebookissa Infinen asiakkaille tai luoda kohderyhmiä, jotka muistuttavat Infinen asiakkaiden profiileja. Emme ei saa tietoa siitä, mitkä Facebookille välitetyt tunnisteet päätyvät lopulliseen kohderyhmään ja mille tunnisteille ei löydy Facebookista vastinetta. Facebook ei puolestaan saa meiltä tietoa siitä, kuka tunnisteen takana on. Facebook on sitoutunut käyttämään kohderyhmää ainoastaan Infinen mainontaan. Lisätietoja mukautetuista kohderyhmistä saat Facebookista.

Pyrimme olemaan käytännöissämme läpinäkyviä ja antamaan sinulle mahdollisimman paljon mahdollisuuksia vaikuttaa omien tietojesi käsittelyyn tämän Tietosuojaselosteen kohdassa 8 esitetyillä tavoilla.

3. Kuinka keräämme tietoja ja mitä tietoja keräämme

Käsittelemme henkilötietoja vain niiltä osin, kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Voimme kerätä henkilötietojasi seuraavista lähteistä:
Suoraan sinulta itseltäsi, kun esimerkiksi asioit kanssamme, ostat tai tilaat palveluitamme ja tuotteitamme, vierailet verkkosivuillamme, tilaat uutiskirjeemme, vastaat asiakastyytyväisyys- tai muuhun tutkimukseen tai olet meihin muulla tavalla yhteydessä.
Kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi:

  • perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero
  • sosiodemografiset tiedot, kuten syntymäaika, siviilisääty, sukupuoli, kieli, ansiotaso
  • lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista
  • tietoja vastauksista tutkimuksiin, kyselyihin, arvontoihin tai kilpailuihin
  • tekniseen seurantaan perustuvat tiedot

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen siitä, millaisia tietoja olet meille antanut ja mihin tarkoituksiin, kuten markkinointia varten annetuista luvista ja kielloista sekä tekemistäsi evästeasetuksista.

Keräämme sivustomme käytöstä automaattisesti tietoja palvelinlokien ja evästeiden avulla. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi:

  • käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi, ruudun koko, näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä, IP-osoite, yksiköllinen laite- ja/tai evästetunniste
  • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajankohdasta ja kestosta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä mainos- tai markkinointisisällöistä
  • tiedot asiakas- tai markkinointiviestinnän kautta avatuista verkkosivuista

Voimme tunnistaa sinut luodun digitaalisen tunnisteen perusteella, kun saavut verkkopalveluun asiakas- tai markkinointiviestinnän kautta. Tällöin voimme yhdistää palveluiden käytöstä kerättyjä tietoja alla tarkemmin kuvattuihin tietoihin.

Lisäksi keräämme tietoja nimenomaisesti muista lähteistä, kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä, esim. Suomen Numeropalvelu Oy:n tietokannasta sekä muista luotettavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Henkilötietojen luovuttaminen rekisterinpitäjälle ei ole pakollista, mutta silloin emme välttämättä voi tarjota palveluitamme tai tuotteitamme.

4. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja asiakassuhteen keston ajan sekä sen jälkeen 5 vuotta, jonka jälkeen asiakassuhteeseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot poistetaan, ellei vireillä ole reklamaatioita tai muita erimielisyyksiä, joiden käsittely edellyttää tietojen käsittelyä.

Uutiskirjetilaajien ja muiden potentiaalisten asiakkaiden, kuten arvontoihin tai kilpailuun osallistuneiden henkilöiden tietoja käsitellään markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Tiettyjä tietoja säilytetään tämän ajan jälkeenkin siltä osin kuin on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi pääasiallisen käsittelytarkoituksen päättymisen jälkeen, kuten kirjanpitolainsäädäntö. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja. Esimerkiksi kirjanpitolainsäädäntö edellyttää säilyttämään tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihdon sekä muun mahdollisen liiketapahtumia varmentavan kirjanpitoaineiston vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

5. Yhteisrekisterinpito

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan myös silloin kun Infine toimii yhteisrekisterinpitäjänä kun se ylläpitää sivua Facebookissa tai hyödyntää Facebookin toiminnallisuuksia sivuillaan, kuten tykkää-nappia. Infinen hallinnoimien Facebook-sivujen kävijätietojen osalta Facebook ja Infine ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta. Keräämme tilastotietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tietoihin.

6. Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn  kanssa.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
  • Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.
  • Tutkimus ja tuotekehitys: Voimme luovuttaa tietojasi tutkimusta sekä tuotekehitystä varten. Tiedot on pääsääntöisesti muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä henkilökohtaisesti tunnistettavissa.
  • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
  • Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellet ole tätä kieltänyt.
  • Perintä: Voimme luovuttaa tietojasi valikoiduille kumppaneillemme saataviemme perimiseksi.
  • Oikeusvaateet ja rikkomukset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Lisäksi henkilötietoja voi käsitellä kolmannet osapuolet seuraavissa tapauksissa:
Henkilötietojen käsittelijät: Käytämme kolmansien osapuolten palveluja, jolloin varmistamme tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan toimeksiannosta ja lukuumme henkilötietojen käsittelijöinä.

  • Yhteisrekisterinpitäjät: Voimme tehdä yhteistyötä kolmansien osapuolien, kuten Facebookin, kanssa siten, että olemme yhteisrekisterinpitäjiä eli määrittelemme tietyin osin yhdessä sen, miksi ja miten henkilötietoja käsitellään. Yhteisrekisterinpidosta voi lukea enemmän tämän tietosuojaselosteen kohdasta 5. Yhteisrekisterinpito
  • Itsenäiset rekisterinpitäjät: Saatamme tehdä kolmansien osapuolien kanssa yhteistyötä siten, että ko. osapuoli saa kerätä sivustollemme integroidun toiminnallisuuden kautta henkilötietoja omiin, itsenäisiin tarkoituksiinsa. Intergoituja toiminnallisuuksia voivat olla esimerkiksi evästeet tai upotettu sisältö. Esimerkiksi mainostilan ostaminen ja myynti tapahtuu tyypillisesti automaattisesti ja reaaliaikaisesti ohjelmistoja hyödyntäen. Kumppanimme käyttävät sivustoiltamme kerättyä tietoa tehdäkseen ostopäätöksen mainostilasta, kohdentaakseen mainontaa halutulle kohderyhmälle sekä mitatakseen kampanjan tuloksia.

Tiedot kerätään tyypillisesti evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla, eikä tietojen avulla ole mahdollista tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti. Lisätietoja tästä henkilötietojen käsittelystä saat evästekäytännöistämme.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n / ETA:n ulkopuolelle.  Tietojen siirto perustuu tällöin ns. EU:n komission mallisopimuksiin tai muuhun tietosuoja-asetuksen mukaiseen suojatoimeen. Teemme tapauskohtaisen arvioinnin ja sen perusteella tarvittaessa sovimme henkilötietoja vastaanottavan tahon kanssa tarvittaessa täydentävistä lisätoimenpiteistä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, , jotka on suojattu asianmukaisesti. . Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden, joiden työnkuvaan se kuuluu. Palveluiden tarjoajien ja muiden henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty tietosuojalainsäädännön vaatimat kirjalliset sitoumukset.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai rekisteristä poistoa sekä vastustaa tietojen käyttöä markkinointitarkoituksiin ja peruuttaa antamansa suostumus Rekisteröidyillä ovat käytössään myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Mikäli henkilö haluaa käyttää näitä oikeuksiaan, , pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse (info@infine.fi) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Tietosuojavaltuutetun toimisto

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti. Suomessa tietosuojaviranomaiselle toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.

10. Muutokset

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluidemme kehittymisen, toimintamme muutosten tai lainsäädännön vuoksi. Tietosuojaselosteen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan palveluissamme. Päivitykset voi tarkistaa ostavastuullisesti.fi -verkkosivustolta, jossa näytetään aina viimeisin tietosuojaseloste. Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidyille Tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista sähköisellä ilmoituksella rekisteröidyltä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

Viimeisin päivitys: 23.11.2020

Muokkaa evästeasetuksiasi