Etsinnässä Suomen Vastuullisin tuote - Vinkkaa meille tuote!

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä 20.2.

Hyvää kansainvälistä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää!

Tänään 20. helmikuuta vietetään kansainvälistä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää (eng. Social Justice Day). Vuonna 2007 YK:n yleiskokouksessa julistetun merkkipäivän tarkoitus on muistuttaa YK:n jäsenmaita sosiaalisen oikeudenmukaisuuden merkityksestä rauhallisen ja menestyksekkään yhteiselon turvaamiseksi maailmassa.

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista tukee esimerkiksi sukupuolten välisen tasa-arvon parantaminen, alkuperäiskansojen oikeuksien turvaaminen ja esimerkiksi iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta, kulttuurista tai vammasta johtuvien tasa-arvoisuuden esteiden poistaminen. Myös köyhyyden poistaminen ja yhtäläisen ihmisarvon takaaminen ovat olennaisia toimia sosiaalisen oiekudenmukaisuuden toteutumiseksi.

Kansainvälinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä muistuttaa myös liiketoiminnan ja tuotannon sosiaalisen vastuullisuuden tärkeydestä. Haastattelimme sosiaalisen vastuullisuuden asiantuntijaa Irene Leinoa sosiaalisen vastuullisuuden toteutumisen yleisimmistä ja myös vähemmälle huomiolle jääneistä haasteista.

Sosiaalisen vastuullisuuden toteutumisen haasteet

Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa tuotteiden valmistuksen ja käytön yhteiskunnallista ja ihmisoikeusulottuvuutta. Sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvät yleisimmät haasteet ovat työntekijöiden oikeuksien ja ihmisoikeuksien rikkominen.

“Työntekijöiden oikeuksien rikkomista voi tapahtua monin tavoin: esimerkiksi rajoittamalla järjestäytymisvapautta, terveydelle vaarallisten työympäristöjen kautta tai epäoikeudenmukaisten työehtojen kautta. Lapsityön- ja pakkotyön käyttö ovat räikeimpiä ihmisoikeusrikkomuksia,” kertoo vastuullisuuden asiantuntija Irene Leino.

Nykyinen lineaarinen talousmalli perustuu luonnonvarojen kestämättömään kulutukseen, mutta se myös sortaa ihmisten oikeuksia ja heikommassa asemassa olevia yhteisöjä. Epäoikeudenmukaisessa tilanteessa ja vastuuttomassa liiketoiminnassa valta-asemaa käytetään hyväksi taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi toisten kustannuksella.

“Ihmisoikeusrikkomuksia ovat myös muun muassa alkuperäisväestöjen oikeuksien rikkominen, maaoikeuskysymykset sekä saastuneen maan tai veden aiheuttamat ongelmat lähialueiden asukkaiden terveydelle.”

Vastuuton toiminta on piilossa hankintaketjussa

Sosiaalisen vastuullisuuden epäkohdat ovat suomalaisten arjelta piilossa. Sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta tutuimpia epäkohtia ovat ruoantuotannon, kuten kaakaonviljelyn sekä vaateteollisuuden haasteet. Epäoikeudenmukaisuus keskittyy usein alkutuotantoon ja valmiiksi heikossa asemassa oleviin ihmisiin ja yhteisöihin. 

“Yleisesti ottaen räikeimpiä rikkomuksia tapahtuu etenkin hankintaketjujen alkupäissä, joista hankitaan myytävien tuotteiden raaka-aineet. Raaka-ainetuotanto sijaitsee monesti köyhimmissä maissa, joissa työntekijöiden oikeuksia ja laajemmin ihmisoikeuksia ei suojella yhtä hyvin eikä monien kuluttajatuotteita myyvien yritysten valvonta ylety näin alas tuotantoketjuissa.”

“Kun valtiolla ei ole riittäviä lakeja tai niiden noudattamista ei valvota, työntekijöiden ja muita ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu useammin. Toisaalta samaan aikaan raaka-aineiden hankinta näistä maista tuo niille työpaikkoja, liiketoimintaa ja verotuloja, jotka nekin ovat tärkeitä sosiaaliseen vastuullisuuteen linkittyviä kysymyksiä.”

Elektroniikan, kuten älypuhelimien ja tietokeneiden raaka-aineiden hankintaan ja jalostukseen liittyy paljon sosiaalia riskejä. Kuva: Kilian Seiler

Kuluttajatuotteiden vastuullisuus: haasteena elektroniikka

Monet elektroniikkalaitteissa käytettävät raaka-aineet ovat peräisin kaivoksilta maissa, joissa ihmisoikeuksien turvaaminen on haastavaa. Eetti ry:n mukaan monissa tutkimuksissa on osoitettu, kuinka tunnetuimpien teknologiabrändien käyttämissä tuotantolaitoksissa ei makseta elämiseen riittävää palkkaa, teetetään epäinhimillisiä ylitöitä, kielletään järjestäytyminen ja kollektiiviset työehtoneuvottelut eikä anneta mahdollisuutta lepotaukoihin. 

“Osa älylaitteissa ja akkuteknologiaa käyttävissä tuotteissa tai esimerkiksi aurinkopaneeleissa käytetyistä mineraaleista tulee olosuhteista, joissa on paljon ihmisoikeusrikkomuksia. Myös monilla sellaisilla teollisuuden aloilla, jotka eivät valmista kuluttajatuotteita on ihmisoikeusrikkomuksia, mutta niihin ei kiinnitetä yhtä hanakasti huomiota kuin kuluttajatuotteiden valmistuksessa esiintyviin rikkomuksiin,” Leino kertoo.

Elektroniikan tuotantoon ja elektroniikkajätteeseen liittyy myös ympäristörikkomuksia. Onkin erittäin tärkeää suosia mielummin käytettyjä ja huollettuja laitteita ja käyttää niitä niin pitkään kuin mahdollista. Asianmukaisella kierrätyksellä voi varmistaa, että ainakin osa raaka-aineesta pääsee takaisin kiertoon. Metallista riippuen kierrätysraaka-aineen energiasäästö on 60–95 prosenttia uuden materiaalin tuotantoon nähden mutta tällä hetkellä alle viidennes käytöstä poistetusta elektroniikasta maailmassa kierrätetään asianmukaisesti.

Valitettavasti emme ole vielä tilanteessa, jossa sosiaalisesti vastuullisesti tuotettuja tuotteita löytyy kaikista kategorioista. Ruokaostoksilla paras sertifikaatti sosiaalisesti vastuullisen tuotannon puolesta on Reilu kauppa. Myös esimerkiksi ruusuja ja puuvillaa on saatavilla Reilun kaupan kriteerien mukaan tuotettuna.

Voimme myös vaatia läpinäkyvyyttä eri yrityksiltä sekä äänestää ja vaikuttaa aloitteissa, jotka ajavat esimerkiksi vastuullisempaa yritystoimintaa ja tasa-arvoa edistäviä lakeja. Me kaikki voimme vaikuttaa oikeudenmukaisuuden toteutumiseen vaatimalla oikeutta heikommassa asemassa oleville, kohtelemalla ihmisiä ympärillämme reilusti ja vaatimalla yrityksiltä sekä päättäjiltä toimia tasa-arvoisemman ja vastuullisemman elinkeinoelämän puolesta.

Artikkelin taustahaastattelun antoi vastuullisuusasiantuntija Irene Leino, jolla on yli 15 vuoden kokemus sosiaalisen vastuullisuuden teemoista.

 

Artikkelin kansikuva: Fauzan

Jaa kirjoitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *