Liity joukkoomme tekemään kestävämpiä valintoja!

Oppiminen

Vastuullisten kulutusvalintojen tekeminen ja kestävien elämäntapojen noudattaminen ei ole aina helppoa. Arjen päätökset aiheuttavat monelle päänvaivaa. Kestävä elämä -podcast-sarja pureutuu vastuullisuuden eri osa-alueisiin niin arkielämässä kuin liiketoiminnassa, pyrkien löytämään vastauksia siihen, miten jokainen voi elää helposti kestävämmin. Podcastin tunnus ”Pieniä säätöjä, suuria vaikutuksia” viittaa siihen, että jokainen tehty valinta – pieni tai suuri – on tilaisuus vaikuttaa yhteisen tulevaisuuden puolesta.  

Kestävä elämä -podcast oppimateriaalina

Kestävä elämä -podcastin ympärille on luotu erityisesti toisen asteen opiskelijoille suunnattu oppimateriaalikokonaisuus, joka käsittää kysymyksiä sekä visailutehtäviä jokaisen jakson aihepiiriin liittyen. Tehtävät soveltuvat hyvin niin etäopiskeluun kuin tuntimateriaaliksi useissa eri oppiaineissa, mutta niitä voi hyödyntää myös taustana omien kulutusvalintojen pohtimiseen ja itsenäisen opiskelun tueksi.

Jaksokohtaisia kysymyksiä voi käyttää pohjana ja soveltaa eri oppiaineisiin ja eri alojen opetukseen tai tuntikehykseen sopivaksi. Tehtävät sopivat hyvin aineistoksi esimerkiksi useampia aineita yhdisteleviin kokonaisuuksiin ja ilmiöoppimiseen, yhteisen ja laaja-alaisen osaamisen oppimiseen.

Lataa lyhyt opettajan opas oppimateriaaliin

Kestävä elämä -podcastin oppimiskokonaisuus on toteutettu yhteistyössä Opetushallituksen, Sitran, YK-liiton, Perho Liiketalousopiston ja Marttaliiton edustajista koostuvan toimitusneuvoston kanssa.

Podcastin toimittaa Perttu Pölönen

Podcastin toimittaa tulevaisuusvisionääri Perttu Pölönen – nuori futuristi, keksijä ja tietokirjailija, jonka yhdysvaltalainen huippuyliopisto MIT on valinnut Euroopan 35 lupaavimman innovaattorin joukkoon. Pölönen voitti vuonna 2016 Euroopan suurimman nuorten tutkimuskilpailun ja kutsuttiin opiskelemaan tulevaisuuden teknologioita yhdessä huippututkijoiden kanssa Singularity university -kurssille NASAn tutkimuskeskukseen Piilaaksossa. Hän on myös kirjoittanut teokset Tulevaisuuden lukujärjestys (2020) ja Tulevaisuuden identiteetit (2021).

Nuoret yrittäjät muuttamassa maailmaa

Podcastissa tavataan nuoret yrittäjät Teemu Taurula ja Carolina Mobarac, joiden yritys KunnonMuutto tähtää Euroopan vastuullisimmaksi muutto- ja kuljetusfirmaksi. Jaksossa käsitellään muun muassa sitä, mitä rohkea hyppy ekologiseen yrittäjyyteen on heidän kohdallaan tarkoittanut ja millaisia vastuullisia liiketoiminnan ratkaisuja he ovat tehneet.

Toimialana logistiikka ja liikenne on yksi suurimmista ilmastopäästöjen aiheuttajista, joten sen piirissä tehdyillä kestävämmillä valinnoilla ja ratkaisuilla voidaan muuttaa maailmaa aivan konkreettisesti.

Jakson pituus on 30 minuuttia ja sen tarjoaa KunnonMuutto.

Tehtävät
Etsi tietoa luotettavista lähteistä ja selitä lyhyesti mitä tarkoittaa ja millaista polttoainetta on:
 • Biokaasu
 • Uusiutuva diesel
 • Vety
 • Etanoli-bensiiniseos
 • Diesel
 • Bensiini
Miten ja miksi Teemu Taurula ja Carolina Mobarac päätyivät perustamaan muuttofirman?Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia on maanteitse kuljettamisessa?Mitä ongelmaa Taurula ja Mobarac pyrkivät ratkaisemaan yrityksen toiminnalla?Miten he ratkaisevat ongelmaa?
Koetko ilmastoahdistusta? 

Millaisissa tilanteissa ja miten se ilmenee? Millaisia käytännön asioita voisit tehdä tai muuttaa omassa elämässäsi, jotta ilmastoahdistus voisi helpottaa?

Jos et koe ilmastoahdistusta, pohdi mitkä tekijät suojaavat sinua ilmastoahdistukselta ja miksi.

Yrityksen perustaminen

Mikäli perustaisit nyt yritystä, millaisia tekijöitä ottaisit huomioon yrityksen toiminnan suunnittelussa kestävän kehityksen näkökulmasta? Millaisen yrityksen perustaisit?

Polttoaine

Tutustu kotimaisen Soletairin kotisivuihin (englanniksi) ja selitä lyhyesti suomeksi miten hiilidioksidia ilmasta kaappaamalla voidaan tuottaa synteettistä polttoainetta.

Kestävä elämä -visailu on Kahootissa toteutettava monivalintatehtävä, jossa testataan muistia ja kuullunymmärtämistä jaksoon liittyvissä kysymyksissä. Visailu sopii jakson teemaan virittäväksi tehtäväksi heti sen kuuntelun jälkeen.

Siirry Kahootiin tästä >

Uusiutuva energia matkailussa – miten matkustaa luontoon luontoystävällisesti?

Luontoa ja luontomatkailua käsittelevässä jaksossa kohtaavat kaksi taiteilijaa: tutkija ja taiteilija Antti Majava sekä elokuvistaan Metsän tarina ja Järven tarina tunnettu elokuvaohjaaja Marko Röhr. Taiteilijat kertovat omista kokemuksistaan aktiivisen ympäristötyön parissa ja vertailevat löytämiään keinoja kestävään elämäntapaan.

Jakson pituus on 44 minuuttia ja sen tarjoaa VR.

Tehtävät
Etsi tietoa luotettavista lähteistä ja selitä lyhyesti mitä tarkoittaa:
 • Biodiversiteetti
 • Hiilinielu
 • Uusiutuva energia

Millaisia erilaisia positiivisia vaikutuksia luonnolla on?

Millaisia vinkkejä tutkija ja taiteilija Antti Majava ja elokuvaohjaaja Marko Röhr antavat jaksossa matkailun kehittämiseksi ekologisemmaksi?

Mitä perustavanlaatuista eroa uusiutuvilla energialähteillä on? Käytä esimerkkinä vesivoiman ja tuulivoiman eroa.
Luontosuhde

Mitä tarkoittaa luontosuhde ja miten se liittyy kestävään elämäntapaan?

Millainen oma luontosuhteesi on? Millaisissa elämän eri osa-alueissa luontosuhteesi näkyy ja millä tavoilla?

Luonnon tuotteistaminen

Millä tavoilla luontoa on jo tuotteistettu tai miten luontoa voisi tuotteistaa?

Mitä hyviä ja huonoja puolia luonnon tuotteistamiseen liittyy?

Matkustamisen päästöt

Laske kuinka paljon keskimäärin hiilidioksidipäästöjä co2-ekvivalentteina syntyy yhden ihmisen kuljetuksesta Helsingistä Rovaniemelle seuraavilla kulkuneuvoilla:

 • henkilöauto
 • linja-auto
 • juna
 • lentokone

Käytä päästöjen lähteenä LIPASTO-yksikköpäästötietokantaa

Ratkaisuja ilmastonmuutokseen

Millaisia ratkaisuja eri ammateissa toimivat ihmiset voivat tuoda ilmastonmuutokseen?

Valitse 3 eri alalla toimivaa kuvitteellista hahmoa ja keksi jokaiselle hahmolle tapa, jolla hän voisi omasta työstään käsin vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Kestävä elämä -visailu on Kahootissa toteutettava monivalintatehtävä, jossa testataan muistia ja kuullunymmärtämistä jaksoon liittyvissä kysymyksissä. Visailu sopii jakson teemaan virittäväksi tehtäväksi heti sen kuuntelun jälkeen.

Siirry Kahootiin tästä >

Kun vähemmän on enemmän – vaatiiko vastuullisuus luopumista?

Jaksossa pohditaan, kuinka pyrkimys ekologisuuteen voi toimia innoittajana myös uusille innovaatioille. Tulevaisuuden ruoasta, kestävämmistä elämäntavoista ja liiketoiminnan kehittämisestä keskustelevat Puustellin Miinus-keittiön projektipäällikkö Tony Lönnqvist ja Infinen vastuullisuusmuotoilija Elska Kolu, jotka pohtivat kuinka pienillä perspektiivin vaihdoksilla voi ottaa isoja askelia matkalla kohti kestävämpää tulevaisuutta. 

Jakson pituus on 30 minuuttia ja sen tarjoaa Puustelli.

Tehtävät

Etsi tietoa luotettavista lähteistä ja selitä lyhyesti mitä tarkoittaa kestävä kehitys ja mitä osa-alueita siihen kuuluu. 

Selitä mitä tarkoittavat termit: 

 • Zero Waste
 • Kierrätys
 • Uusiokäyttö
 • Uudiskäyttö
 • Hävikki ja
 • Ylijäämä

Millaiset ominaisuudet ovat tärkeitä tuotteissa, joiden halutaan säilyvän pitkään?

Mikä on kestävän kehityksen päämäärä?

Mitä tarkoittaa tuotteen elinkaari ja miten tuotteen elinkaarta voi pidentää?

Miksi on parempi hankkia tavaroita, joita voi huoltaa ja korjata ja jotka kestävät aikaa?

Tuotekehitys

Pohdi mitä yrityksen tulee ottaa huomioon erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta alkaessaan suunnitella uutta tuotetta. Käytä viitekehyksenä kestävän kehityksen osa-alueita.

Mitä voisit vähentää?

Mieti, onko elämässäsi asioita, joita et tarvitse?

Mieti myös, mistä elämääsi tulee asioita, joita et todellisuudessa tarvitse, sekä mitä eroa on haluamisella ja tarvitsemisella?

Tuotteen hiilijalanjälki

Jos kuvitteellisen tuotteen X valmistuksen kokonaishiilijalanjälki on 67 890 kg Co2-ekv, miten hiilijalanjälki jakautuu vuodelle jos käytät tuotetta 5 vuotta, 10 vuotta tai 20 vuotta?

Tehtävät voi toteuttaa yhdessä ryhmän kanssa keskustellen, piirtäen, maalaten tai vaikka esittäen.

Millaista tulevaisuuden kestävä ruoka voisi mielestäsi olla? Anna mielikuvituksen lentää!

Mitä pieniä tekoja sinä voisit tehdä elääksesi vastuullisemmin? Entä mitä hyvää voisit lisätä elämääsi?

Kestävä elämä -visailu on Kahootissa toteutettava monivalintatehtävä, jossa testataan muistia ja kuullunymmärtämistä jaksoon liittyvissä kysymyksissä. Visailu sopii jakson teemaan virittäväksi tehtäväksi heti sen kuuntelun jälkeen.

Siirry Kahootiin tästä >

Voiko tulevaisuudessa lenkkareista generoida sähköä kävellessään kännykän lataukseen? Entäpä koottavasta minituulivoimalasta? Kestävää energiaa käsittelevässä jaksossa LUT-yliopiston professori Esa Vakkilainen sekä tuulivoimayhtiö Ilmattaren Tapio Potila keskustelevat siitä, millainen on sähkön tuotannon ja käytön tulevaisuus ja voidaanko uusiutuvalla energialla korvata kaikki fossiilinen energia. Käsittelyyn pääsevät myös esimerkiksi tuulivoimaan liittyvät myytit sekä parhaat niksit energiansäästöön kotioloissa.

Jakson pituus on 41 minuuttia ja sen tarjoaa Ilmatar

Tehtävät

Tulossa
pian

Oppimismateriaali on jaettavissa ja muokattavissa omaan opetuskäyttöön sopivaksi Creative Commons Nimeä-JaaSamoin -lisenssin mukaisesti. Lisenssi koskee vain tehtäviä. Lue lisää CC-lisenssistä