Etsinnässä Suomen Vastuullisin tuote - Vinkkaa meille tuote!

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tälle sivulle on kerätty usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Mikäli et löydä vastausta tai se ei mielestäsi anna riittävää tietoa, voit olla myös suoraan yhteydessä meihin..

Ostavastuullisesti.fi -sivusto on tarkoitettu tuomaan helpotusta arkisten valintojen ja ostopäätösten tekemiseen. Riippumattomat asiantuntijat ovat kuratoineet kaikki sivustolla nähtävät tuotteet ja palvelut, jotta sinun ei tarvitse olla itse asiantuntija. Vastuullisten tuotteiden ja palveluiden lisäksi löydät sivustolta vinkkejä kestävämpään elämäntapaan.

Tuotteet ja palvelut valitaan sivustolle riippumattomista asiantuntijoista kootun raadin eli Vastuullisuuspaneelin kuratoinnin perusteella. Kuratointia ei tehdä koko tarjolla olevasta markkinasta, vaan aina hakemuksen perusteella. Kuratointiin voi hakea mikä tahansa kuluttajatuotteita tai -palveluita myyvä taho.

Voit tutustua kuratointiin tarkemmin täällä.

Vastuullisuuspaneeli on riippumattomista asiantuntijoista koostuva raati, joka kuratoi eli valitsee Ostavastuullisesti.fi -sivustolle tulevat tuotteet ja palvelut. Asiantuntijapaneeli ei työskentele sivustoa ylläpitävässä yrityksessä eikä saa työstään rahallista korvausta.

Voit tutustua Vastuullisuuspaneeliin ja sen työhön tarkemmin täällä.

Kuratointi tarkoittaa valintaprosessia, jossa Vastuullisuuspaneeli arvioi mahdollistaako tuote tai palvelu kestävää elämäntapaa. Kuratointi tehdään tuotteen tai palvelun valmistajan, myyjän, toimittajan tai esimerkiksi maahantuojan toimittaman hakemuksen perusteella. Hakemuksessa tulee esitellä tuotteen tai palvelun keskeiset vastuullisuusominaisuudet. Kuratointi tehdään aina vuodeksi kerrallaan.

Voit tutustua kuratointiin tarkemmin täällä.

Vastuullisuutta tarkastellaan kuratoinnissa niin ilmaston, ympäristön kuin sosiaalisen vastuun näkökulmasta. Kuratointi perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan, ja siinä huomioidaan vastuullisuuden elementteinä myös muun muassa

  • ilmastonmuutoksen torjuminen
  • ympäristöjalanjäljen vähentäminen
  • työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen 
  • ihmisoikeuksien toteutuminen 
  • hyvän liiketoimintaetiikan noudattaminen 
  • kotimaisuus sekä lähituotanto.

Voit tutustua kuratointiin ja suhteellisen vastuullisuuden käsitteeseen tarkemmin täällä.

Ostavastuullisesti.fi tarjoaa välineitä ja tietoa vastuullisten ostopäätösten tekemiseen mistä tahansa ostoksesi haluatkin tehdä. Jokaisella tuotesivulla on linkki, josta pääset joko yrityksen valitsemaan ostopaikkaan tai löydät tiedon jälleenmyyjistä.

Kuratointi on aina luottamuksellinen prosessi. Tuotteet tai palvelut, jotka eivät läpäise kuratointia saavat tietoonsa hylkäävään päätökseen johtaneet perustelut, joiden avulla he voivat viedä toimintaansa kestävämpään suuntaan.

Ei ole. Sertifioinnit perustuvat yleensä etukäteen määriteltyihin kriteereihin tuotekategoriassa. Kuratointi puolestaan perustuu asiantuntijoiden tapauskohtaiseen harkintaan siitä, mahdollistaako tuote tai palvelu kestävämpää elämäntapaa. Kuratoinnissa huomioidaan tällä hetkellä kuluttajan saatavilla oleva valikoima sekä mm. vastuullisuuteen liittyvät keskeiset sertifioinnit.

Kuratointi tehdään vuosittain, ja hyväksytty päätös on näin ollen voimassa aina vuoden kerrallaan. Näin huolehdimme siitä, että valikoiman kehittyessä vastuullisempaan suuntaan valikoima pysyy aina ajankohtaisena.

Suhteellisella vastuullisuudella tarkoitamme tämänhetkiseen tarjontaan perustuvaa valintaa niistä tuotteista ja palveluista, joilla tietty tarve voidaan täyttää kestävämmin. Suhteellinen vastuullisuus huomioi sen, että tarjonnan muuttuessa kestävämmäksi myös kuratoinnin lopputulos voi muuttua. 

Se mikä on tällä hetkellä kestävämpi valinta, ei ehkä ole sitä enää kahden vuoden kuluttua, vaan meillä on silloin tarjolla uusia, vielä kestävämpiä valintoja.

Keskeistä ajattelussa on se, onko kuratoitava tuote tai palvelu suhteessa vastuullisempi kuin saman kategorian verrokkituote? Suhteellinen vastuullisuus huomioi sen, että ihmisillä on tiettyjä tarpeita ja haluja, mutta niiden täyttämiseksi voi aina pyrkiä löytämään kestävämmän vaihtoehdon.

Lue lisää aiheesta Vastuullisuuspaneelin puheenjohtajan Minna Halmeen artikkelista

Kaikki tuotteet ja palvelut kuratoidaan niiden vastuullisuusominaisuuksien perusteella, ei valmistavan tai myyvän tahon mukaan. Monella yrityksellä saattaa olla yksittäisiä tuotteita tai palveluita, joiden vastuullisuusominaisuudet ovat verrattomat, vaikka saman yrityksen muut tuotteet tai palvelut eivät vielä sellaisia olisi. Valitsemalla vastuullisesti voimme kirittää muutosta kestävämpään suuntaan jokapäiväisessä elämässämme.

Sivustolle voi ostaa näkyvyyspaikkoja ja advertoriaaleja vain sellaisille tuotteille tai palveluille, jotka Vastuullisuuspaneeli on kuratoinut. Sivustolla voi olla myös yritysten sponsoroimaa sisältöä, mutta vain mikäli kyseisellä yrityksellä on kuratoituja tuotteita tai palveluita. Kaikki kaupalliset sisällöt on merkitty selkeästi tekstillä “Kaupallinen yhteistyö”.

Tuotteen tai palvelun saaminen sivustolle maksaa palvelumaksun verran. Sivustolle voi kuitenkin päästä vasta hyväksytyn kuratoinnin jälkeen. Kuratointi itsessään ei ole maksullista.

Sivustoa ylläpitää suomalainen vastuullisuusmuotoilutoimisto Infine, jonka tekijät myös omistavat yrityksen. Tiedämme, että koko markkina – ja samalla maailma – alkaa muuttua, kun vastuullisesti tuotetut tuotteet ja palvelut saavat enemmän huomiota. Ostavastuullisesti.fi on väline, jonka avulla jokainen voi tehdä pieniä säätöjä omiin kulutustottumuksiinsa ja olla osa suurempaa muutosta.

Kyllä on! Monet tuotteita tai palveluita tarjoavat yritykset tekevät jo paljon vastuullisuuden hyväksi ja meistä on tärkeää, että näistä myös kerrotaan. Tästä syystä jokaisen tuotteen tai palvelun yhteydessä on kuvaus siitä, miksi kyseinen tuote on kestävämpi valinta. Täydellistä tuotetta tai palvelua ei ehkä vielä ole, mutta voimme koko ajan pyrkiä parempaan.

Hankkimalla tuotteita tai palveluita kuratoidusta valikoimastamme todelliseen tarpeeseen, voi todella vaikuttaa. Vaikuttamisen tasoja on useita: voit vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeesi tai inspiroida lähipiiriäsi tekemään kestävämpiä valintoja. Kulutusvalinnoillasi voit myös antaa viestin tuotteita ja palveluita tarjoaville yrityksille, että kestävämmille valinnoille on kysyntää.

Voit tutustua kulutusvalintojesi vaikutukseen tarkemmin täällä.

Voit ehdottaa tuotetta tai palvelua kuratoitavaksi täällä. Käymme kaikki ehdotukset läpi ja olemme niiden perusteella yhteydessä kyseisen tuotteen tai palvelun edustajaan. Kerromme heille toiveestasi ja ehdotamme tuotteen hakemista kuratoitavaksi.

Hienoa! Voit hakea tuotetta tai palvelua kuratoitavaksi täällä tai laittaa sähköpostia osoitteella myynti@ostavastuullisesti.fi niin kerromme lisää!

Koko valikoiman Ostavastuullisesti.fi-sivustolle kuratoi riippumattomista asiantuntijoista koostuva Vastuullisuuspaneeli, jonka jäsenet ovat kestävän tuotannon ja kulutuksen eri osa-alueiden pitkän linjan asiantuntijoita. Kuratointiprosessin ansiosta sinun ei tarvitse olla itse vastuullisuuden asiantuntija, vaan sivustolla käydessäsi voit luottaa siihen, että täällä esitellyt tuotteet ja palvelut ovat kestävämpiä valintoja.

Voit lukea Vastuullisuuspaneelista ja sen työstä lisää täältä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Voit lähettää meille palautetta sinua askarruttavasta asiasta. Lisäämme kysymyksesi ja vastauksen listaan tai vastaamme sinulle henkilökohtaisesti.