Kategoriat
Artikkelit Kestävä elämä

Yöjunalla luontoon – Näin liikut vastuullisesti


Kaupallinen yhteistyö: VR

Raideliikenteen päästöt ovat vain 2 % yksityisautoilun päästöihin verrattuna.

Metsä on monelle tärkeä ja suomalaisten luontosuhde on perinteisesti läheinen. Luontomatkailulla on yhdistävä, ylisukupolvinen merkitys ja on tärkeää opettaa myös lapset ja nuoret luomaan oma luontosuhteensa. Mutta miten pääsee luonnon luo ilman, että tulee samalla vaarantaneeksi sen säilymisen?

Liikenne, eli ihmisten ja tavaroiden kuljetus, muodostaa noin 25 % maailman koko energiankulutuksesta ja liikennesektorin tuottama energiankulutus kasvaa keskimäärin 1,4 prosentin vuosivauhtia. Eniten energiaa vaatii henkilöliikenne ja erityisesti yksityisautoilu, joka kuluttaa globaalilla tasolla enemmän energiaa kuin kaikki rahtiliikenteen muodot merellä, maalla tai raiteilla yhteensä.  Öljy ja muut nestemäiset polttoaineet ovat hallitseva kuljetusenergian lähde. Bensiinin ja dieselin osuus liikenteen energian kokonaiskulutuksesta on noin 75 prosenttia, lentoliikenteessä käytettävän kerosiinin osuus noin 12 prosenttia. 

Turismi aiheuttaa kaikkiaan noin 8 prosenttia ihmisen aikaansaamista kasvihuonekaasupäästöistä ja pelkästään lentoliikenne on vastuussa noin 2-3 % suuruisista kasvihuonepäästöistä globaalilla tasolla. Matkailun päästöistä puolestaan liikenteen osuus on noin 75 %. Matkailun ilmastohaittojen vähentäminen perustuu erityisesti lentomatkailun ja ulkomaanmatkailun vähentämiseen ja korvaamiseen lähikohteilla kotimaassa. 

Juna on muihin matkustusmuotoihin verrattuna selkeästi kestävin tapa liikkua. Raideliikenteen päästöt ovat vain noin 2 % yksityisautoilun tuottamista päästöistä ja Suomessa junaliikenne kulkee 95-prosenttisesti vesivoimalla tuotetulla, uusiutuvalla energialla, joten sen päästöt ilmakehään ovat huomattavasti pienemmät kuin muun liikennesektorin, joka on riippuvainen fossiilisista polttoaineista. Myös sähköistämättömän verkko-osuuden liikennöinti on kompensoitu, sisältäen käyttövoiman tuotannosta aiheutuneet kasvihuonepäästöt.

Kestävyyttä sekä metsälle että matkaajalle

Erilaisia hyötyjä voi kuitenkin laskea toisinkin. Junamatkailu säästää myös matkustajan energiaa. Vaihtoehtoiskustannushyöty on suuri, kun junassa aikaa jää lepoon ja valmistautumiseen. Matkan muodolla on siis sama vaikutus kuin matkan päämäärällä. Luonnossa oleminen ja sen kokeminen lisäävät tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointia monella tavalla. Verenpaine laskee, stressi vaimenee, happitaso kasvaa ja esimerkiksi huonoista työskentelyasennoista aiheutuvat oireet vähenevät. Nämä hyvinvointivaikutukset tulevat nopeasti ja säilyvät pitkään. Saman vaikutuksen voi tuottaa myös matkatapa.

Luonnossa oleskelun hyvinvointivaikutuksilla on iso kansantaloudellinen merkitys, kertoo Sitran raportti. Suomalainen luonto on itsessään luonnonvara, jota voidaan hyödyntää arjen hyvinvoinnin edistämisessä ja edelleen kansanterveyden parantamisessa. Omien valintojen tuottama positiivinen vaikutus voi siis kohdistua kestävän kehityksen lisäksi myös muuhun hyvinvointiin.

Jos vertaillaan matkailuliikenteen päästöjä Suomessa, voidaan todeta, että esimerkiksi matka Helsingistä Rovaniemelle tuottaa henkilöä kohden hiilidioksidipäästöjä seuraavasti: Juna 0kg, linja-auto 21 kg, lentokone 90 kg, henkilöauto 120 kg.  Ja toisaalta samalla matka-aika junalla on vain 8 tuntia, kun se henkilöautolla on lähes 10 tuntia ja linja-autolla lähes 12 tuntia.

Kestäviä valintoja on kuitenkin mahdollista tehdä myös muuttamalla suhtautumista ja tekemällä uudenlaisia henkilökohtaisia valintoja: matkusta hitaammin, ehkäpä harvemmin, pysähdy pitemmäksi hetkeksi. Tee matkasta seikkailu, jonka päämäärä ei ole nopeus tai tehokkuus, vaan matka itsessään. Kestävä kehitys voi olla myös mielenrauhaa.

Artikkelin on laatinut Ostavastuullisesti.fi:n toimitus

Tutustu VR:n autojunapakettiin täällä. Tarjoushinta voimassa 30.11.2020 saakka.

Artikkelissa käytetyt lähteet:

EIA: Transportation section energy consumption, s. 131
Mielenterveystalo.fi: Luonnon vaikutus hyvinvointiin
Sitra: Luonnon hyvinvointivaikutusten taloudellinen merkitys
Motiva: Maata pitkin (kuva)

Kategoriat
Artikkelit Kestävä elämä

Keittiö joka kestää koko elämän

Kaupallinen yhteistyö: Puustelli

Elämäntilanteet muuttuvat ja samalla myös tarve sille, millainen keittiön tulisi olla. Puustellin Miinus-keittiön uusi biokomposiittikehikko mahdollistaa saman keittiörungon käytön jopa 50 vuotta, sillä se muuntuu tarpeiden ja mieltymysten mukaan ja kestää kovaa käyttöä. 

Ihmisten elämäntilanteet saattavat vaihdella hyvinkin nopealla tahdilla. Perhekoko muuttuu, kun lapset kasvavat tai taloon tulee vauva. Työnkuva kehittyy ja välillä etätöitä tehdään kotona päätteen äärellä. Putkiremontti tulee vastaan lähes jokaista jossain vaiheessa elämää. Kimppakämpässä kohtaavat erilaisten asukkaiden monet toiveet. Arkiympäristömme pitäisi siis kestää aikaa ja säilyttää käytännöllisyytensä muutosten keskellä.

Juuri näille tavoitteille perustuu Puustellin Miinus-keittiösarja. Jo suunnitteluvaiheessa sen käyttäjien tarpeet kartoitetaan tarkkaan, jotta kokonaisuus palvelee niin käyttöominaisuuksiltaan kuin ulkonäöltään omistajiensa mieltymyksiä mahdollisimman pitkään ja ympäristöä turhaan rasittamatta. Keittiöratkaisun tekee erityiseksi sen kevyt ja kestävä biokomposiittirunko, joka muuntautuu hyvin erilaisiin pohjaratkaisuihin. Keittiö on siis mahdollista suunnitella persoonalliseksi tilaajan maun mukaan jo asennusvaiheessa, mutta runkorakenteen ansiosta osien käyttötarkoitusta on mahdollista muuntaa myöhemmin vaikkapa kuivauskaapista vitriiniksi ilman, että koko runkoa tarvitsee vaihtaa. Keittiön suunnittelussa on haluttu välttää kaikenlaista hukkaa ja siksi keittiön osat on mahdollista käyttää uudelleen ja kierrättää. 

Ekologisuus onkin olennainen osa Miinus-keittiön syntytarinaa. “Haluamme toiminnallamme osoittaa, että konkreettisia asioita voidaan tehdä. Ympäristön huomioiminen tuotteen koko elinkaaren ajalta on tapa saada aikaan tuloksia”, kertoo Tony Lönnqvist, Miinuksen projektipäällikkö. 

Ekologisuus on ollut monen asiakkaan toive ja siihen on haluttu vastata luomalla kokonaan uusia ratkaisuja. Tavoite on ollut päästä pienimpään mahdolliseen hiilijalanjälkeen, minkä vuoksi tuotantoprosessi käytiin tarkkaan läpi materiaalivalinnoista aivan keittiön elinkaaren loppuun saakka.

Ekologisia uutuusratkaisuja myös materiaaleissa

Miinus-keittiön keskeinen uusi keksintö on myös runkorakenteen uudenlainen puukuitupohjainen materiaali biokomposiitti, jolla voidaan korvata fossiilipohjaisia raaka-aineita tuotteissa, jotka on perinteisesti valmistettu kokonaan muovista.  Olennainen osa ekologisuutta on luonnollisesti myös kalusteiden kestävyys ja pitkäikäisyys. Keittiössä pinnat ovat erityisen kovalla koetuksella, kun kalusteiden tulee kestää kosteutta, kuumuutta ja kovaa kulutusta. Miinus-keittiö on suunniteltu kestämään käyttöä jopa 50 vuotta ja tästä takeena rungolla on 30 vuoden takuu.

Biokomposiitin valmistuksessa käytetään kotimaisen puuteollisuuden prosessien sivutuotteena syntyviä materiaaleja, jotka perinteisillä teknologioilla menisivät hukkaan. Mukana on myös polypropeenia, jonka avulla rungosta saadaan erittäin kestävä ja hyvin kosteutta sietävä. 

”Tällä hetkellä puukuidun osuus on noin 40 %, mutta tavoitteena on korvata lähitulevaisuudessa muovin osuus kokonaan puupohjaisella materiaalilla ilman, että kestävyysominaisuuksista tarvitsee tinkiä”, Tony kertoo.

Biokomposiitti on jo syntyessään kierrätettävä materiaali, mutta se voidaan myös palauttaa valmistuskiertoon. Miinus-keittiö on näin ollen 100 % kierrätettävää materiaalia. Puu on materiaalina ekologisesti ylivoimainen myös siksi, että se toimii koko kasvuaikansa hiilinieluna ja puhdistaa pallomme ilmaa. Tuotteella on jo kansainvälistä kysyntää, kun yhä suurempi osa rakentajista haluaa tarjota ilmastotietoisille asiakkailleen nykyvaatimusten mukaisia ekologisia ratkaisuja.

Myös ilmanpuhtaus huomioitu

Asuntojen ilman puhtaus on erityisen tärkeää, sillä vietämme kodeissamme lähes 90 prosenttia ajastamme. On helpottavaa, kun voi luottaa siihen, etteivät lapset, vanhukset tai esimerkiksi allergikot joudu tietämättään tekemisiin sellaisten kemikaalien kanssa, jotka olisivat heidän terveydelleen vaaraksi. Miinus-keittiöllä on M1-sisäilmaluokitus, joka takaa, että kalusteiden materiaaleista irtoaa ilmaan mahdollisimman vähän pienhiukkasia tai haitallisia kaasuja. Biokomposiitti myös hylkii likaa, eikä kerää pölyä.

Ekologisuudesta ei ole tarpeen tehdä vaikeaa. Puustelli on kiinnostunut löytämään uusia ideoita yhdessä asiakkaiden kanssa, liittyivät ne sitten materiaaleihin tai vaikkapa luonnonmukaiseen keittiöön sopiviin herkullisiin resepteihin. Monien ekologisten ratkaisujen summana saadaan aikaan suuri kokonaismuutos ja eräänlainen uusi aikakausi.

 

Lue lisää Puustellin Miinus-keittiöstä >